Perspective asupra magiei

Perspective asupra magiei

Perspective asupra magiei 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți cititori/cititoare,

Vin la voi pentru a vă face câteva comentarii despre o gravură care este inclusă într-o lucrare care tratează următoarele:


PERSPECTIVE ASUPRA MAGIEI DIN EXPERIENȚE DOVEDITE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR FILOSOFICE OCULTE ȘI AL SECRETELOR ASCUNSE ALE NATURII

Această lucrare la care ne referim în rândurile de mai sus a fost scrisă de Karl Eckartshausen și a fost publicată în 1788 la München ─Germania.

Potrivit istoricilor, este o lucrare de caracter teosofic care conține diverse teme de filosofie naturală și ezoterism, preluând elemente din Kabală și Hermetism. Transmite ideea că secretele naturii vor fi dezvăluite doar acelor oameni cu inimă bună. Astfel de indivizi pot folosi puterea care vine cu o astfel de cunoaștere secretă pentru îmbunătățirea umanității.

De asemenea afirmă că, cu cât ne apropiem mai mult de creația Zeilor, care nu este alta decât natura, cu atât ne apropiem mai mult de puterea singurului Dumnezeu născut.

Perspective asupra magiei, Karl Eckartshausen

Pentru a începe comentariile noastre, vom spune că gravura ne prezintă, în primul rând, o figură umană reprezentativă a FIINȚEI noastre. De aceea vedem în ea flăcări de foc care răsar din capul său, formând cu ele o cruce. Aceasta pentru a sublinia că Dumnezeu în sine însuși este un foc ─cum spunea pe bună dreptate Heraclit─ și că din el izvorăște absolut toată creația.

Această zeitate reprezentată aici are în mâna sa dreaptă un glob reprezentativ al Lunii și în mâna sa stângă un Soare. Ambele imagini sunt, din punct de vedere alchimic vorbind, figurative ale puterii Sulfului și Mercurului, elemente fundamentale pentru a realiza Marea Operă Interioară despre care au vorbit mereu Maeștrii artei transmutării.

Este bine de observat că ambele stele reprezentate aici ─Soarele și Luna─ sunt unite printr-un lanț, deoarece știința alchimică subliniază că ambele elemente ─Sulf și Mercur─ trebuie să ajungă să formeze un singur element care a fost numit Tinctură Roșie sau Elixir Roșu. Evident, o astfel de transformare nu se realizează de azi pe mâine, ci este rezultatul rafinamentului și răbdării operatorului sau alchimistului.

Fără nicio îndoială, în realizarea operei interioare sau a Pietrei Filosofale joacă un rol important curentul sunetului sau legea octavelor muzicale. Toate acestea sunt indicate în textele antice, ca mantre, care ajută la transformarea materiei noastre mercuriale. Din acest motiv vedem că trunchiul venerabilului bătrân este constituit dintr-o liră, un instrument muzical care a fost arătat în multe picturi și gravuri legate de îngeri sau eroi mitologici.

De asemenea, trebuie să contemplăm că trunchiul divinității se sprijină pe șapte cărți sau tratate. Fiecare dintre aceste cărți conține detaliile înțelepte care a fost necesar să le punem în practică pentru fabricarea adevăratei noastre anatomii secrete sau a corpurilor mercuriale. Vorbim aici despre vehiculele noastre atomice. La fel, lingurile care atârnă de aceste tratate simbolizează grija în tratamentul acelei Tincturi Roșii despre care am vorbit în rândurile anterioare.

Piatra Cubică sau Piatra Filosofală

Făcând un exercițiu de imaginație, am putea spune că cele șapte tratate sau cărți pe care stă divinul bătrân alcătuiesc un fel de cub care ar putea indica Piatra Cubică sau Piatra Filosofală.

Sub cărțile menționate mai sus apare o piesă de mobilier pe care vedem o mantie plină de figuri astrologice și ermetice. Toate acestea sunt pentru a indica relația planetelor cu fazele muncii noastre în Forja din Vulcan ─să ne amintim de conferința V.M. Samael Aun Weor intitulată „Planetele metalice ale Alchimiei”. Această țesătură despre care vorbim este, de asemenea, în legătură cu vălul care acoperă misterele divine și pe care alchimistul trebuie să-l îndepărteze în călătoria sa.

În cele din urmă, vă facem cunoscut că Eckartshausen și-a continuat tratatul ─Aufschlüsse zur Magie─ cu încă trei volume care au fost publicate în 1790, 1791 și 1792.

Vă adaug acum câteva fraze pe care le consider interesante:

„Geniul este o revelație de la Dumnezeu.”
Calderon

„Talentul este o magistratură; geniul este un sacerdoțiu.”
Victor Hugo

„Geniul este alcătuit din doi la sută talent și nouăzeci și opt la sută aplicare perseverentă.”
Beethoven

„Geniul este ca vulturul: cu cât se ridică mai sus, cu atât este mai puțin vizibil, iar măreția lui este pedepsită de singurătatea în care se află sufletul său.”
Racine

„Un geniu este o fabrică, un erudit este un depozit.”
Balmes

GLADIUS DEI.
─‘Sabia lui Dumnezeu.’─

KWEN KHAN KHU