Misterul Sfintei Treimi

Misterul Sfintei Treimi 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți prieteni și prietene,

Vă trimit, cu această ocazie, o gravură interesantă pe care, dată fiind profunzimea pe care o conține, am botezat-o…

…MISTERUL SFINTEI TREIMI

Misterul Sfintei Treimi
Jacques Granthomme, „Misterul Sfintei Treimi

Autorul acestei opere de artă s-a numit Jacques Granthomme, care a trăit între 1588 și 1622 și s-a născut la Douai. A fost publicată pentru prima dată la Paris și mai târziu la Heidelberg.

Pentru noi, gnosticii, această gravură are o importanță transcendentală, întrucât ne permite să concepem ceea ce pentru bisericile catolică și ortodoxă a fost calificat drept dogmă de credință. Fără îndoială, aceste biserici eșuate, despărțindu-se de Kabală și de ezoterismul creștin primitiv, au rămas transformate într-un schelet religios-misticoid care nu este capabil să înțeleagă adevărata natură a FIINȚEI.

Aici ni se arată FIINŢA ─Dumnezeu─ împărţită în alte două părţi: FIUL ŞI SPIRITUL SFÂNT. Datorită Kabalei gnostice noi putem înțelege că FIINȚA ─Dumnezeu din noi─ este multiplă și, vorbind metaforic, am putea spune că este ca o armată de copii. Am spune de aceea că o astfel de armată este formată din patruzeci și nouă de părți autonome și auto-conștiente și fiecare dintre ele are anumite funcții transcendente și transcendentale în călătoria noastră animică atunci când năzuim integrarea cu realitatea noastră interioară.

Este important, în primul rând, să știm că cele trei chipuri ale lui Dumnezeu fac aluzie direct la CELE TREI FORȚE PRIMARE ALE CREAȚIEI, fără de care ar fi imposibil să se cristalizeze orice lucru.

Ulterior, în cele patru colțuri ale acestei imagini apare reprezentarea celor patru elemente, indicate de un leu ─simbol al focului─, urmat de un înger ─care alegorizează apa─, ulterior putem vedea un taur înaripat ─simbol al elementului pământ─ pentru a termina observând o acvilă ─reprezentativă a elementului aer. Nu e necesar să subliniem că aceste patru animale simbolice sunt indicațiile celor patru evangheliști prezenți în Noul Testament și anume: Ioan ─reprezentantul apei─, Marcu ─care alegorizează focul─, Matei ─care reprezintă pământul─ și Luca ─care ne indică elementul aer.

Gnostic vorbind, trebuie să spunem că, din punct de vedere ezoteric, nu este vorba de a arăta elementele materiale așa cum le cunoaștem, ci că fiecare dintre ele este o materie primă cu care trebuie să elaborăm Piatra noastră Filosofală. Astfel, îl vedem atunci pe Matei, care în acest caz arată către Pământul nostru Filosofal ─corpul nostru fizic─, Luca indicativ pentru aerul pe care îl respirăm, Ioan ca o imagine vie a apelor noastre mercuriale și Marcu făcând aluzie la sulful nostru filosofic sau la focul erotic

În continuare găsim câteva fraze scrise în latină care ne spun:

PATER NON EST FILIVS. Traducere: ‘Tatăl nu este Fiul’.

PATER EST DEUS, FILIVS EST DEVS. Traducere: ‘Tatăl este Dumnezeu’, ‘Fiul este Dumnezeu’.

Și în partea de jos a gravurii ni se arată în mod criptat fraza:

SPVS-SCTVS EST DEUS. Traducere: ‘Spiritul Sfânt este Dumnezeu’.

Când se spune PATER NON EST FILIVStraducere: ‘Tatăl nu este Fiul’─, trebuie să înțelegem, pe de altă parte, că în mod cert Kether sau Monada Divină este Primul Logos; în schimb, Cristosul ─FILIVS─ este al Doilea Logos ─Chokmah. Totuși, când Apostolii l-au întrebat pe Isus: „Când îl vom vedea pe Tatăl despre care tu ne vorbești?”, atunci el le-a răspuns: „Cine l-a văzut pe Fiul l-a văzut pe Tatăl”…, pentru că în fond ei fac parte din Triunghiul Logoic al Kabalei ebraice.

În plus, fără îndoială, Spiritul Sfânt este mijlocitorul nostru cu toate părțile autonome ale FIINȚEI noastre, deoarece El este focul regenerator, purificator și răscumpărător al nostru, al tuturor. Acest foc a rămas reprezentat pentru posteritate în cuvântul INRI, cuvânt care a fost considerat de clerul catolic ca însemnând doar Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm, ‘Isus din Nazaret, Regele iudeilor’, cu scopul de a dori să demonstreze că V.M. Aberamentho, în ciuda faptului că a fost crucificat, a înviat și s-a transformat pentru totdeauna în regele iudeilor.

Totuși, pentru ocultismul adânc înrădăcinat, această sintagmă are mai multe semnificații și printre acestea Igni Natvra Renovatur Integra, ‘Focul reînnoiește toată natura’, referindu-se la focul alchimic care este capabil să ne transforme radical, să creeze un suflet adevărat și să ne integreze cu Spiritul nostru divin ─a se citi: FIINȚA.

Așadar, în acest fel, putem observa că, în timpul Evului Mediu și câteva secole mai târziu, mulți pictori și creatori de gravuri au păstrat, în secret, multe concepte gnostice pe care au încercat să le facă să ajungă la mulțimi în ciuda impunerilor brutale ale clerului dogmatic şi a ameninţărilor cu excomunicarea.

În final, vă trimit câteva fraze pentru reflecție:

„Dumnezeu este adevărul și nouă ne revine datoria să-l descoperim.”
Juan de Muller

„Suprimați-l pe Dumnezeu și se va face noapte în sufletul omului.”
Lamartine

„Dumnezeu este Maestrul și îndrumătorul celor înțelepți.”
Fray Luis de Granada

„Prieteni, Dumnezeu îmi este necesar pentru că el este singura ființă care poate iubi veșnic.”
Dostoievski

„Tot ceea ce îmi arată Dumnezeu în mine mă întărește. Tot ceea ce îmi arată în afara mea mă slăbește. ”
Emerson

DE PROFUNDIS.
─‘Din adâncuri.’─

KWEN KHAN KHU