Identitate, valori și imagine

Identitate, valori și imagine

Identitate, valori și imagine 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Am putea dezintegra Egoul, să terminăm cu toate valorile pozitive și negative pe care le avem și atunci am putea servi drept vehicul noilor valori, valorilor Ființei.

Însă, în acest caz, avem nevoie de o didactică, dacă dorim să eliminăm valorile pe care le avem în acest moment, pentru a provoca o schimbare.

Înainte de toate, ar fi necesar, în realitate, să apelăm la psihanaliza intimă. Când cineva apelează la psihanaliza intimă pentru a-și cunoaște defectele de tip psihologic, apare o mare dificultate. Vreau să mă refer, în formă emfatică, la forța „contratransferului”.

Cineva poate să se investigheze pe el însuși, cineva poate fi introvertit, însă când încearcă acest lucru, apare mereu dificultatea contratransferului. Este vorba despre a transfera atenția noastră spre interior cu scopul de a ne autoexplora pentru a ne autocunoaște, și să eliminăm valorile negative care ne fac rău psihologic la nivel social, economic, politic și chiar spiritual.

Din nefericire, repet, când cineva încearcă să se interiorizeze pentru a se autoexplora și a se cunoaște pe sine însuși, apare imediat contratransferul, care este o forță care îngreunează introversiunea. Dacă nu ar exista contratransferul, introversiunea ar fi mai ușoară.

Din păcate, contratransferul îngreunează complet introversiunea și avem nevoie de psihoanaliza intimă, avem nevoie de autoinvestigarea intimă pentru a ne cunoaște cu adevărat.

Să ne amintim acea frază a lui Thales din Milet: Nosce te ipsum („Omule, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște Universul și Zeii.”) Când cineva se cunoaște pe sine însuși, se poate schimba. Cât timp nu se cunoaște pe sine însuși, orice schimbare se dovedește inutilă. Dar, înainte de toate, stimabilii mei prieteni, cineva are nevoie de autoanaliză.

Cum ar putea învinge cineva forța contratransferului, care îngreunează psihanaliza intimă, sau autoanaliza? Acest lucru ar fi posibil, în realitate, numai prin intermediul analizei tranzacționale și al analizei structurale.

Când cineva apelează la analiza structurală, descoperă aceste structuri psihologice care îngreunează și fac aproape imposibilă introspecția intimă. Cunoscând acele structuri, le înțelegem și, înțelegându-le, putem atunci învinge obstacolul.

Însă ne-ar trebui ceva în plus: am avea nevoie și de analiza tranzacțională. Există tranzacții bancare, comerciale etc. De asemenea, există tranzacțiile psihologice. Diversele elemente psihice, pe care le cărăm în interiorul nostru, sunt supuse tranzacțiilor, interschimburilor, luptelor, schimburilor de poziție etc. Nu sunt ceva imobil, se află mereu în mișcare.

Când cineva, prin intermediul analizei tranzacționale, cunoaște diferitele procese psihologice intime și când, mai mult decât atât, a descoperit și diversele structuri, atunci, dificultatea introversiunii psihologice ia sfârșit și se realizează apoi explorarea Minelui însumi, a Sinelui însuși, cu deplin succes.

Cine ajunge la autoexplorarea deplină a vreunui defect, fie pentru a cunoaște mânia, fie pentru a cunoaște lăcomia, desfrâul, invidia, orgoliul, lenea sau gurmandismul etc., poate realiza progrese psihologice formidabile.

Ar trebui să începem, în primul rând, prin a izola de noi înșine defectul pe care dorim să-l eliminăm, iar ulterior, l-am dizolva. Defectul dezintegrat eliberează un anumit procentaj de Esență animică. Pe măsură ce dezintegrăm fiecare dintre falsele noastre valori, adică, defectele noastre, Esența animică, îmbuteliată în interiorul acestora, va fi eliberată. În cele din urmă, Esența psihologică, eliberată în mod complet, ne va transforma în totalitate. Acesta va fi momentul precis în care valorile eterne ale Ființei se vor exprima prin intermediul nostru. Fără îndoială, acest lucru ar fi minunat, nu doar pentru noi înșine, dar și pentru umanitate.

A Cincea Evanghelie, Capitolul „Identitate, valori și imagine”
Samael Aun Weor