Universul Eticii

Universul Eticii 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Preaiubiți prieteni și prietene!

Vă trimit câteva cuvinte pentru a ne adânci în descrierea a ceea ce numim:

UNIVERSUL ETICII

Înainte de toate, stimați cititori și cititoare, trebuie să luăm în considerare următoarele:

 1. Etica emană din KETHER, Bătrânul Zilelor al gnosticilor.
 2. Etica este fructul autorespectului FIINȚEI față de ea însăși.
 3. FIINȚA fiind unitatea multiplă perfectă, se menține mereu în domeniul ETICII SUPERIOARE, ca să nu se asemene niciodată cu PLURALITATEA MULTIPLĂ EGOICĂ, antiteza sa…
 4. „FIINȚA este FIINȚA și rațiunea de a fi a FIINȚEI trebuie căutată chiar în FIINȚA însăși”, a spus-o pe bună dreptate V.M. Samael Aun Weor, tatăl Gnozei contemporane.
 5. Cosmocratorii au creat cu Etica universul și ierarhiile care îl susțin.
 6. Etica, și nu moralitatea, este cea care guvernează conduita Arhonților Destinului. Din acest motiv, aceștia din urmă se află dincolo de toate codurile morale existente în lume.
 7. În domeniul Eticii nu există discuții intelectuale, ci acțiuni echilibrate în armonie cu Voința Tatălui.
 8. Atunci putem deduce că Voința Tatălui și Etica sunt un tot indisolubil.
 9. Dezideratele Ființei Reale pot să nu se încadreze în codurile morale ale religiilor moarte și totuși ele constituie un noumen ideologic transcendent și transcendental.
 10. Este surprinzător că mișcările etice, chiar dacă uneori nu sunt înțelese de mulțimi, nu pot fi contestate deoarece fac parte din a simți corect, a gândi corect și a acționa corect. Desigur, sentimentele, gândurile și acțiunile la care ne referim aici nu au legătură cu sentimentalismul, pietismul sau acțiunile ipocrite ale ființelor umane comune și obișnuite.
 11. Când încălcăm Etica pe care Tatăl ne-o marchează pe Drumul Secret sau ezoteric, cădem în dizgrație, pentru că ne separăm de acțiunea laconică a FIINȚEI și luăm ceea ce este fals drept adevărat, căzând atunci într-un abis al ignoranței cu consecințe foarte grave.
 12. În cercul Adepților Marii Lumini, fiecare Inițiat lucrează cu Etica pe care i-o marchează Ființa sa interioară Reală și, curios, nu există niciodată dispute între ei deoarece Etica permite, dată fiind natura sa, să fie înțeleasă de toți cei care au dizolvat Egoul sau îl dizolvă din mers.
 13. Este Conștiința trează, liberă de Ego, cea care captează și exercită Etica Tatălui care se află în secret.
 14. Conștiința trează primește ordine revoluționare și le execută pentru că simte și știe că aceste porunci provin din Voința Ființei Reale interioare profunde.
 15. Transferând toate aceste investigații filosofice și teologice pe terenul realității, înțelegem atunci de ce Iisus Cristos, de exemplu, a iubit-o în secret pe Maria Magdalena în timpul procesului său inițiatic.
 16. Fără îndoială că Iisus a avut datoria de a-i îndepărta din lumea psihometafizică a Magdalenei pe cei șapte demoni pe care îi citează Sfintele Scripturi, vie aluzie la cele șapte păcate capitale.
 17. Din păcate, bisericile moarte, necunoscând Drumul SECRET, nu au înțeles niciodată această dramă, deoarece sunt divorțate de teologia ezoterică.
 18. Drept consecință a celor de mai sus, este ușor de dedus că bisericile moarte nu ar accepta niciodată această realitate trăită de Nazarinean, pentru că toate acestea ies din canoanele lor dogmatice.
 19. În Zen-ul oriental, comportamentul Maeștrilor față de discipoli se bazează pe Etica FIINȚEI. Cu toate acestea, în Occident am vedea foarte rău că un Maestru Zen, dorind să ajute un discipol să scape din lumea relativității pentru a cădea în Vid, l-ar lovi în stomac pentru a ajunge la acea stare metafizică. Nici mulțimile nu ar înțelege că ore mai târziu discipolul s-ar trezi din leșin, s-ar ridica de la pământ și și-ar îmbrățișa Maestrul într-un gest de recunoștință…
 20. Trebuie să subliniem că Etica merge alături de Logica superioară, necunoscută de adepții logicii formale a unui Auguste Comte, a unui Engels sau a unui Karl Marx.
 21. Logica superioară stabilește printre altele: „O lege superioară transcende o lege inferioară.” Deci, ceea ce ar putea părea incongruent se dovedește a avea o explicație foarte profundă în sânul Tatălui.
 22. Să spunem pentru a încheia: faptul că o lege superioară transcende o lege inferioară nu are nimic de-a face cu acel alt lucru pe care unii îl spun: „Mijloacele nu contează, ceea ce contează este scopul”, slogan folosit în istoria tristei noastre lumi pentru a comite acte iraționale și crime teribile împotriva umanității.

Vă las acum câteva cugetări pentru reflecția voastră; să vedem:

„Inima și spiritul sunt cele două talere ale unei balanțe. Supuneți spiritul în studiu și inima voastră se va ridica la cer.”
Victor Hugo

„Spiritul uman avansează continuu, dar întotdeauna în linie spirală.”
Goethe

„Când tot ceea ce este muritor este îmbrăcat cu nemurire, vom simți mai bine demnitatea sufletului nostru și eminența calităților sale, vom ști atunci ce este un spirit.”
Victor Hugo

„Dacă porțile percepției ar fi curățate, totul s-ar vedea așa cum este: infinit.”
Blake

„Prostul se așază pe malul râului să aștepte să treacă apa, însă aceasta curge și va continua să curgă pentru totdeauna.”
Horațiu

OM TAT SAT TAN PAN PAZ.
KWEN KHAN KHU