A Samael Aun Weor nem egy álnév

A Samael Aun Weor nem egy álnév

A Samael Aun Weor nem egy álnév 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók:

Ma eljuttatom hozzátok az Avatár egy olyan interjúból származó szavait, amelyet én készítettem réges-régen a Nt. Samael Aun Weor Mesterrel, íme:

A SAMAEL AUN WEOR NEM EGY ÁLNÉV

„Kérdés. Tiszteletreméltó Mester: Mi az a Kozmokrátor?

Mester. Egy szent egyén, aki a Maha-Manvantara hajnalának Kozmokrátori Hadseregéhez tartozik.

Kérdés. Az ezoterikus szótárakban miért szerepel SAMAEL Kozmokrátorként?

Mester. Mert az én VALÓDI MÉLY BENSŐ LÉNYEM az, de ami engem illet, mint személyt, a föld hitvány férgének tartom magam, olyasvalaminek, aminek a legcsekélyebb jelentősége sincs. De ha meg akarják idézni az ÉN MÉLY BENSŐ ISTENEMET, igen, Ő egy Kozmokrátor.”

─Egy Láma válaszai, Samael Aun Weor─

Kérdés. Tiszteletreméltó Mester, sokan azt gondolják, hogy a SAMAEL egy álnév, és hogy az igazi neve más …

Mester. Elmondom nektek a nagy igazságot: mint kiderült, Samael nem egy álnév, a legkevésbé sem. Mindenki abban a hitben van, hogy egy álnévről van szó; tényleg én vagyok SAMAEL.

A Kabbalában önök hallhatják és olvashatják, hogy szó esik Samaelről és a Mars bolygó kormányzójaként határozzák meg, egy Angyalként és meghatározzák démonként is. Nos, a tények nyers valósága az, hogy ÉN VAGYOK SAMAEL, és teljesen őszintén mondom: azvagyok. Ha kivégzőosztag elé kellene állnom azért, mert kimondtam ki vagyok, nagy örömmel venném a bátorságot, hogy menjek; úgy hogy nincs semmiféle álnevem…

Miért mondják, hogy először Angyal voltam, és aztán démon? Egyszerűen azért, mert Közép Ázsia fennsíkján, amikor az Árja faj létezni kezdett a föld színén, akkor Zanoni gróf hibájába estem. Halhatatlan testem volt, vagyis Lemúriai; láttam elsüllyedni Lemúriát 10.000 év alatt az Atlanti-óceánban; ismertem Atlantiszt és elkísértem Manú Vaivasvatát kivonulásában; majd elmenekültünk a KIVÁLASZTOTT EMBEREKKEL Atlantiszból Közép Ázsia fennsíkjára. Megőriztem ugyanazt a fizikai testet.

Sajnos, ismétlem, hibát követtem el az ősi ázsiai kontinensen, a Himalájában. Különböző királyságok voltak ott, és én ezen királyságok egyikébe mentem mindazokkal együtt, akiknek sikerült elmenekülniük az atlantiszi katasztrófa elől. Megtiltották nekem, hogy megnősüljek – mert az ISTENEK FIAI számára tilos megnősülni, már nem volt rá szükségünk, de én nem engedelmeskedtem és elbuktam ezen a téren. Így hát megnősültem. Ennek eredményeként Isteni Anyám egy mély barlangba vitt, és megmutatta a rám váró sorsot. Láttam esőt, könnyeket, sarat, betegségeket, nyomorúságot; a Föld összes népe között bolyongó zsidóként láttam magamat …

Bocsánatot kértem tőle, de már nem számított: hibáztam! Következtetés: már elbuktam, elvették tőlem azt a csodálatos, halhatatlan lemúriai testet, és engem a születések és halálok kerekének vetettek alá, mint minden szomszéd gyermekét, mint bárkit …

Ezért mondom: az én Valódi Lényem bizonyosan a Mars bolygó régense, a Monádja. Ami engem illet, leesett Bódhiszattvává váltam, igazi démonná változtam. Nagyon rosszul voltam, letört voltam, de ebben a létezésben megértettem, hogy szükséges eltávolítani az összes pszichológiai aggregátumot, végrehajtani a Nagy Művet és visszatérni az Atyához.

Úgyhogy, teljesen őszintén mondom nektek: SAMAEL AUN WEOR vagyok, ez a nevem, mint Bódhiszattva. SAMAEL a Monádom neve …

Tudatos vagyok az élet hajnaláról; jelen voltam a teremtés hajnalánál; itt vagyok az emberiséggel, amióta felvirradt a hajnal,

Azért jöttem ide, mert mély belső Istenem, a titokban tartózkodó Atyám küldött azzal a céllal, hogy az emberiséget szolgáljam, és hiszem, hogy szolgálom, az emberiségért dolgozom. Természetesen, néhány évszázadon át bukott maradtam, de Istennek hála, már felemelkedtem a föld sarából, és elköteleztem magam, hogy elvégezzem az Atya Nagy Művét.

Tehát arról beszélek, amit tapasztaltam.

Azért vagyok ebben a testben, hogy segítsek az emberiségnek. De az igazság nevében mondom önöknek: SAMAEL ARKANGYAL VAGYOK …! Ha az ostobák nem hiszik el, nem érdekel, ha nevetnek, az sem érdekel: engedelmeskedem azáltal, hogy elmondom ki vagyok és nem számít, hogy hisznek-e , nem hisznek-e , nevetnek-e vagy kételkednek-e…Az ő dolguk! Nekem egyedül az a dolgom, hogy amikor kérdeznek, elmondjam ki vagyok és tanítsam a doktrínát, ami az Atyám parancsa, az én Atyámé, aki a titkokban van…

Most elmesélek nektek valami rendkívülit. Amikor jelenlegi létezésemben visszaszereztem ─ azért mondom, hogy visszaszereztem, mert már mondtam önöknek, hogy leesett Bódhiszattva voltam, és meg kellett küzdenem azért, hogy újra felemelkedjek ─ a MINŐSÍTETT adeptus fokozatát, nyilvánvalóan a Kauzális Világban fogadtak, mert a Kauzális Világban van a Nagy Fehér Páholy temploma… A templomban az Adeptusok teljesen felfegyverzett felvonulásokat tartottak; mindannyian a gnosztikus üdvözlettel köszöntöttek; a templomon belüli mozgások teljesen katonai jellegűek voltak. Felvonultak jelentéktelen személyem előtt, aki semmit sem ér, csak hogy üdvözöljenek, hogy fogadjanak engem, mint bármely, ebben a régióban fogadott Adeptussal teszik.

A kommunikáció telepatikusan történt. Egyetlen mosolyt sem láttam az Adeptusok arcán. Voltak ott kínai, német, angol, francia és a világ minden tájáról származó Adeptusok, Adeptusok, akik az Atya Nagy Művén dolgoznak… De egyikük sem mosolygott, mindegyikük rettenetesen komoly volt.

Telepatikusan adták át számomra az összes információt; szavak nélkül mondták el nekem a nagyszabású eseményt, amely zajlik és már a küszöbön áll, az emberek millióiról, akik tűz, víz és földrengések által pusztulnak el, az előttünk álló háborúkról, a ránk váró éhínségről, a járványokról, a szörnyű pusztulásról… Összességében, egyáltalán se nem örültek, se nem mosolyogtak, nem a mosoly ideje volt, hanem a rettentő szigoré… Megértettem a vállamra nehezedő nagy felelősséget, amely a Világmegmentő Hadsereg vezetése. Így értettem meg. A közlés telepatikus volt.

Azt is mondták nekem, hogy „a hajót, amelyik nem halad, lekapcsolják”, azaz más szavakkal, ha egy gnosztikus csoport hirtelen úgy dönt, hogy megadja magát, mondjuk úgy, hogy a hanyagságnak, nem alkalmazza a tanítást, megingott, egyszóval, az a csoport el lesz szakítva, ennek a csoportnak a pszichés erejét elveszik – a felsőbb világok rettentő erejét -, és ez a csoport elbukna.

Tehát, létre kell hozni egy hadsereget, és mielőtt a nagy katasztrófa bekövetkezne, ezt a hadsereget titokban ki kell emelni, el kell vinni egy helyre. Tudom, hol van ez a hely, de ha azt megmondom, ártanék az Atya művének. Semmi nem történik velük azon a helyen. Ennek a seregnek a testvéreit elviszik, azokat a testvéreket, akik valóban megmutatják, hogy önmagukon dolgoznak, elviszik őket erre a helyre a maga órájában, a maga napján; megfelelő időben értesíteni fogják őket: „Testvérek, eljött az idő!”, és összegyűlünk, hogy elmenjünk majd arra a helyre, ahonnan évszázadokon át szemléljük a tűz és a víz párharcát; szülőknek és gyermekeknek, mindannyiunknak, végig kell néznünk ezt a párbajt.

Két évszázad után, amikor új földek jelennek meg a tengerek mélyéből, ez a kiválasztott csoport ezeken az új földeken fog élni, és a jövő Hatodik Nagy Gyökérfajának Magjává válik. Nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban a Földet tűz és vízgőz burkolja majd be; ezen időszak alatt be kell fejezni az Egó feloldását, mert az új Korban, az Aranykorban, nem fognak fizikai testet adni annak, akinek van Egója, mert ha csak egy embernek is lenne Egója, az véget vetne az Aranykornak, károsítaná, megrontaná az Aranykort, ez a nyers valóság… Az Aranykorban nem lesznek határok; egy átalakult föld lesz, egy megújult föld.

Ezt, amiről beszélek önöknek, a SZÁRNYAS BIKA szimbolizálja, ez a szárnyas bika egy megújult föld szimbóluma, Szent Lukács szerint annak az evangéliumnak a szimbóluma, amely a Fény evangéliuma, a szoláris evangélium, az evangélium a jövőbeli Aranykor számára.

Az Aranykor nem néhány millió éven belül lesz, nem: most van, a Vízöntőben, és már a Vízöntőben vagyunk. Nostradamus azt mondja: „A Vízöntő alatt jön el az Aranykor”, és Nostradamus soha nem tévedett…

Ezenkívül, a tények azok tények: A Herkolóbuszt már látják a távcsövek, akkor mit akarunk még?

Így hát, ezeknek a tanulmányoknak a célja pontosan ez: felkészíteni az emberek egy csoportját arra, hogy a jövőbeni Gyökérfaj magjaként szolgáljanak; ez az, ami alapvető… Ha önök együttműködnek a Nappal, ha dolgoznak önmagukon, akkor részét képezhetik ennek a magnak.

Küszöbön áll a katasztrófa, de az emberek hallanak, s nem meghallgatnak, illetve néznek, s nem látnak…

Sok-sok évvel ezelőtt, amikor nagyon fiatal voltam, a felsőbb világokban fedték fel előttem ezt, amit itt mondok önöknek; akkor tudtam, hogy véghez kell vinnem ezt a küldetést, és láttam magam így, önök előtt, a csoportok előtt, beszélve önöknek erről, amiről most beszélek és láttam a tisztánlátó képességemmel a Herkolóbuszt is; láttam magam, hogy az idő múlásával, később beszélhetek az emberekhez, elmondhatom nekik ezt; láttam, hogy sokan hisznek nekem, és hogy sokan mások figyeltek rám, de nem hittek nekem, kételkedtek bennem, kinevettek; láttam magam az utcán is, az emberekkel beszélve, de nem hittek nekem. De végül eljött a katasztrófa, és végzett mindenkivel, így hát, amit mondok nektek, be fog teljesedni. Ekként szóltam az atlantisziakhoz és ők nevettek. Azon a napon, amikor „egy kalap alá” véve találták magukat, ahogyan errefelé mondjuk, követni akartak minket, hogy lássák, megmenekülnek-e, de elmentünk, mielőtt felébredtek volna….”

SAMAEL AUN WEOR

Most idézek néhány mondatot elmélkedésre, kedves barátaim:

Bizonyos előérzetek, amelyek hatással vannak a lélekre, néha annak az előjelei, amitől félünk.”
X. Pius

A siker mindenben a felkészülésen múlik; felkészülés nélkül mindig kudarc következik. Amikor a mondanivalót korábban meghatározták, annak végrehajtása nem okoz nehézségeket. Ha a viselkedési vonalat előre meghatározták, akkor nem lesz lehetőség a bosszúságokra. Ha az irányelveket korábban meghatározták, akkor nem lesz határozatlanság a teendőben.”
Konfuciusz

Az óvatosság erősebb, mint egy fal, mert nem omlik össze és nem is lehet aláásni.”
Antiszthenész

A népek boldogok lesznek, ha elővigyázatos és megfontolt emberek irányítják őket.”
Platón

Értsd meg, hogy fájdalommal próbálnak meg, hogy ne csüggedj el, értsd meg, hogy jólétben próbálnak meg, hogy ne magasztald fel magad.”
Szent Izidor

A PARABRAHMAN ÖRÖK ÁLDÁSA LEGYEN MINDNYÁJATOKKAL.

KWEN KHAN KHU