Ka beskonačnosti (autobiografija)

Ka beskonačnosti (autobiografija) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu
Ovo delo jeste rezultat plodne potrage, koju je sproveo njegov autor, oko najvažnije enigme koju citira Filozofija svih vremena. Ova enigma je svojstvena svakom čoveku, nezavisno od rase, je… Pročitaj više
Govori MUTUS LIBER

Govori MUTUS LIBER

Govori MUTUS LIBER 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Alhemija, ta milenijumska nauka koja je svojim sledbenicima obećala transformaciju olova – personaliteta – u zlato – Duha, ponovo dobija na značaju otkrićem koje nam autor daje o delu pod … Pročitaj više
Vorbește gnosticismul

Govori gnosticizam

Govori gnosticizam 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu
Delo koje predstavljamo ključno je za one koji žele da razjasne svoje metafizičke sumnje i bolje razumeju kako vreme u kojem živimo, tako i transcendentalna pitanja koja objašnjavaju misteri… Pročitaj više
Memorias de un Sacerdote Tebano

Sećanja jednog tebanskog sveštenika

Sećanja jednog tebanskog sveštenika 1368 769 V.M. Kwen Khan Khu
Teba – sada Luksor – bila je glavni grad egipatskog carstva u doba kada su sveštenici gajili obožavanje sideralnih bogova koji su uređivali svet ljudi. Aroma tih slavnih vremena, davno prošl… Pročitaj više

Povratak Bude-Maitreje

Povratak Bude-Maitreje 1570 883 Gregorio Urcola
Zapisano je da će u vreme boginje Kali, kada su ljudi zaboravili svije duše – po rečima Venerabilnog Melhisedeka, Višnu je uzeo fizičko telo da pruži ljudima poslednju priliku da se iskupe…. Pročitaj više
Pojavljivanja Boga-Majke u svetu

Pojavljivanja Boga-Majke u svetu

Pojavljivanja Boga-Majke u svetu 1577 887 Lynn Hachey
U ovom delu čitalac ima priliku da na lep i fenomenalan način priđe liku Šakti, večite žene i saputnice Šive sa svojih pet aspekata, bez kojih ne bi postojao univerzum, a lepota i poezija ne… Pročitaj više
Samael Aun Weor, el Hombre Absoluto

Samael Aun Weor: Apsolutni Čovek

Samael Aun Weor: Apsolutni Čovek 1702 957 V.M. Kwen Khan Khu
Kaže se da se stablo ceni prema plodovima, a čovek prema njegovim delima, a u ovoj biografiji V.M. Samaela Aun Veora videćemo najjasniji primer ovoga. Avatar Vodolije zaveštao je čovečanstv… Pročitaj više
Tratat gnostic contemporan

Savremeni gnostički traktat

Savremeni gnostički traktat 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu
Tratado Gnóstico Contemporáneo es una obra que recopila la sabiduría gnóstica tal y como ha sido entregada durante toda su vida por el V.M. Kwen Khan, a través de múltiples conferencias dict… Pročitaj više
Revelacija svesti

Revelacija svesti

Revelacija svesti 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Kaže se da mudar čovek meditira da bi razumeo pomoću eksperimentisanja istine. Međutim, između doživljaja realnog i znanja kako to objasniti, postoji provalija koju su malobrojni tokom istor… Pročitaj više
Odgovori jednog lame

Odgovori jednog lame

Odgovori jednog lame 1368 769 V.M. Kwen Khan Khu
Ovo delo pod naslovom ODGOVORI JEDNOG LAME stiže do čitaoca da bi rasvetlilo doktrinarne sumnje na koje mogu naići oni koji čine prve korake u Gnozi, kao i oni koji su već krenuli ovim put… Pročitaj više