Imaginacija sa Zlatnim krstom

Imaginacija sa Zlatnim krstom 850 480 Universal
Druga veoma interesantna vežba za buđenje Telepatskog pleksusa, jeste sledeća: Neka učenik sedne u udobnu fotelju, sa pogledom prema istoku. Neka učenik imaginira da se na istiku nalazi veliki zlatni KRST koji zrači zlatne i plave zrakove. Neka učenik imaginira te zrakove kako prodiru kroz njegov Solarni pleksus da bi ga probudili i da bi mu život dali. Ova vežba radi se deset minuta dnevno. Ova vežba uvek se praktikuje u prvim satima jutra, odnosno pred zoru. Čakra Solarnog pleksusa sakuplja solarnu energiju i sa njom hrani i razvija ostale čakre našeg Astralnog organizma. Onaj ko bude razvio ovu čakru, dobija grandioznu moć Telepatije. Slog „UN“, produžavajući glasove „U“ i „N“, može da se praktikuje uporedo sa Zlatnim Krstom, izjutra. Solarni pleksus je naša prijemna antena; naša Pinealna žlezda je naš emisioni (odašiljač) centar.

Samael Aun Weor
Priručnik Praktične magije, poglavlje 3.