Imaginația cu Crucea de Aur

Imaginația cu Crucea de Aur 850 480 Universal
Un alt exerciţiu foarte interesant, pentru a trezi plexul telepatic, este următorul: discipolul să se aşeze într-un fotoliu confortabil, cu privirea spre răsărit. Discipolul să-şi imagineze că la răsărit există o mare cruce de aur care proiectează raze aurii şi albastre. Discipolul să-şi imagineze acele raze pătrunzând prin plexul său solar, pentru a-l trezi şi a-i da viaţă. Acest exerciţiu se practică zece minute zilnic. Acest exerciţiu se practică întotdeauna în primele ore ale dimineții, adică în zori. Chakra Plexului Solar adună energiile solare şi cu ele hrăneşte şi dezvoltă celelalte chakre ale organismului nostru astral. Acela care va dezvolta această chakră, dobândește grandioasa putere a telepatiei. Silaba „UN”, prelungind sunetul literelor „U” şi „N”, se poate vocaliza în timpul practicii cu Crucea de Aur, în zori. Plexul solar este antena noastră receptoare, iar glanda pineală este centrul nostru de emisie.

Samael Aun Weor
Manual de magie practică, Capitolul „Telepatia”