Kako ući u Raj elementala prirode

Kako ući u Raj elementala prirode 850 480 Universal
Meditirajte duboko o Hramu srce u središtu zemlje. Meditirajte o Genijusu Zemlje čije je ime Chamgam. Moli ga da te dovede u kontakt sa Gnomima koji žive u nedrima zemlje. Pozovite Genijusa Gnoma. Taj Genijus se zove Gob. Zaspi koncentrišući se na tog Duha. Vokalizujte mantru IAO. Vrlo duboka meditacija inteligentno kombinovana sa snom omogućiće vam da uđete u Elementalne rajeve prirode. Svaki alhemičar treba da radi sa elementima prirode.

Samael Aun Weor
Ezoterički kurs Kabale, poglavlje 4.