Πώς να εισερχόμαστε στους Στοιχειώδεις Παραδείσους της Φύσης

Πώς να εισερχόμαστε στους Στοιχειώδεις Παραδείσους της Φύσης 850 480 Universal
Διαλογιστείτε βαθιά στον Ναό Καρδιά του κέντρου της γης. Διαλογιστείτε στο Τζίνι της Γης, του οποίου το όνομα είναι Τσανγκάμ. Ικετέψτε το να σας φέρει σε επαφή με τους Γνόμους που κατοικούν στα έγκατα της γης. Καλέστε το Τζίνι των Γνόμων. Αυτό το Τζίνι ονομάζεται Γκομπ. Αποκοιμηθείτε συγκεντρωμένοι σε αυτό το Τζίνι. Φωνοποιήστε το μάντρα ΙΑΟ. Ο πολύ βαθύς διαλογισμός συνδυασμένος έξυπνα με τον ύπνο θα σας επιτρέψει να εισέλθετε στους Στοιχειώδεις Παραδείσους της φύσης. Κάθε αλχημιστής χρειάζεται να εργάζεται με τα στοιχειώδη της φύσης.

Samael Aun Weor
Μαθήματα Εσωτερικής Καβάλα, κεφάλαιο 4