Cele şapte chakre, Şapte Biserici

Cele Şapte Biserici

Cele Şapte Biserici 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Omul este un trio compus din corp, Suflet şi Spirit. Între Spirit şi corp există un mediator. Acesta este Sufletul.

Gnosticii ştim că Sufletul e învelit într-un veşmânt minunat. Acela este Corpul Astral. Ştim deja, datorită studiilor noastre gnostice, că astralul e un dublu al organismului dotat cu minunate simţuri interne.

Marii clarvăzători ne vorbesc despre cele şapte chakre, iar domnul Leadbeater le descrie cu lux de amănunte. Aceste chakre sunt în realitate simţurile corpului astral. Respectivii centri magnetici se află în intimă corelaţie cu glandele cu secreţie internă.

În laboratorul organismului uman există şapte ingrediente supuse unui triplu control nervos. Nervii, ca agenţi ai Legii Triunghiului, controlează Septenarul Glandular. Cele trei controale nervoase diferite care interacţionează între ele, sunt următoarele: primul, sistemul nervos cerebrospinal, agent al funcţiilor conştiente; al doilea, sistemul nervos mare simpatic, agent al funcţiilor subconştiente, inconştiente şi instinctive; al treilea, sistemul parasimpatic sau vag, care colaborează frânând funcţiile instinctive sub conducerea minţii.

Sistemul cerebrospinal este tronul Spiritului Divin. Sistemul mare simpatic este vehiculul Astralului. Cel vag sau parasimpatic se supune ordinelor minţii. Trei Raze şi şapte centri magnetici sunt baza pentru orice Cosmos, atât în ceea ce este infinit de mare, cât şi în ceea ce este infinit de mic. „Așa cum este sus este şi jos.”

Cele şapte glande mai importante din organismul uman constituie cele şapte laboratoare controlate de Legea Triunghiului. Fiecare din aceste glande are exponentul său într-o chakră a organismului. Fiecare din cele şapte chakre se află situată în strânsă corelaţie cu cele Şapte Biserici ale măduvei spinării. Cele şapte Biserici ale şirei spinării controlează cele şapte chakre ale sistemului nervos mare simpatic.

Cele Şapte Biserici intră în activitate intensă odată cu ascensiunea lui Kundalini de-a lungul canalului medular. Kundalini sălăşluieşte în electroni. Înţelepţii meditează asupra lui, devoţii îl adoră, iar în căminele unde domneşte Căsătoria Perfectă se lucrează cu el în mod practic.

Kundalini este Focul Solar închis în atomii seminali, substanţa electronică arzătoare a Soarelui care, când este eliberată, ne transformă în Zei teribil de divini.

Focurile inimii controlează ascensiunea lui Kundalini prin canalul medular. Kundalini se dezvoltă, evoluează şi progresează în acord cu meritele inimii. Kundalini este energia primordială închisă în Biserica din Efes. Această Biserică se găseşte la două degete deasupra anusului şi la două degete dedesubtul organelor genitale.

Divinul Şarpe de Foc dormitează înăuntrul Bisericii sale, încolăcit de trei ori şi jumătate. Când Atomii Solari şi Lunari intră în contact în Triveni, în preajma coccisului, se trezeşte Kundalini, Şarpele Ignic al puterilor noastre magice. Pe măsură ce Şarpele urcă prin canalul medular pune în activitate fiecare din cele Şapte Biserici.

Chakrele gonadelor –glandele sexuale– sunt conduse de Uranus, iar glanda pineală, situată în partea superioară a creierului, e controlată de Neptun. În această pereche de glande există o strânsă corelaţie, iar Kundalini trebuie să le unească prin intermediul Focului Sacru pentru a obține Realizarea profundă. Biserica din Efes e un lotus cu patru petale splendide. Această Biserică are strălucirea a zece milioane de sori. Pământul Elemental al Înţelepţilor este cucerit cu puterea acestei Biserici.

Ascensiunea lui Kundalini în regiunea prostatei pune în activitate cele şase petale ale Bisericii din Smirna. Această Biserică ne conferă puterea de a domina apele elementale ale vieţii şi fericirea de a crea.

Când Şarpele Sacru ajunge la regiunea ombilicului putem domina vulcanii, deoarece focul elemental al înţelepţilor corespunde Bisericii din Pergam, situată în plexul solar. Respectivul centru controlează splina, ficatul, pancreasul etc., etc. Acest centru din Pergam are zece petale.

Odată cu ascensiunea lui Kundalini în regiunea inimii se pune în activitate Biserica din Tiatira, cu cele douăsprezece petale minunate ale sale. Această Biserică ne conferă putere asupra aerului elemental al înţelepţilor. Dezvoltarea acelui centru cardiac conferă inspiraţie, presimţire, intuiţie şi puteri pentru a ieşi în mod conştient în corp astral, precum şi puteri pentru a pune corpul în stare de Jinas.

Al doilea capitol al Apocalipsei se referă la cele patru Biserici inferioare din organismul nostru. Aceştia sunt patru centri cunoscuţi ca şi cel Fundamental sau de Bază, cel Prostatic, cel Ombilical şi cel Cardiac. Acum vom studia cei trei centri magnetici superiori menţionaţi de Apocalipsă în al treilea capitol. Aceste trei Biserici superioare sunt: Biserica din Sardes, cea din Filadelfia şi, în final, cea din Laodiceea.

Ascensiunea lui Kundalini până în regiunea laringelui creator ne conferă puterea de a auzi vocile fiinţelor care trăiesc în Lumile Superioare. Această chakră este relaţionată cu Akasha pură. Akasha este agentul sunetului. Chakra laringiană este Biserica din Sardes. Când Kundalini deschide Biserica din Sardes, atunci înfloreşte pe buzele noastre fecunde devenit verb. Chakra laringiană are şaisprezece frumoase petale.

Dezvoltarea completă a acestui Centru Akashic ne permite să păstrăm corpul viu chiar şi pe durata nopţilor profunde ale marii Pralaya. Este imposibilă încarnarea marelui Verb fără să fi trezit Şarpele Sacru. În mod precis, agentul verbului este Akasha. Acesta este pentru verb ceea ce sunt cablurile conductoare pentru electricitate. Verbul are nevoie de Akasha pentru manifestarea sa.

Akasha e agentul sunetului. Kundalini este Akasha. Akasha este sexuală. Kundalini este sexual. Centrul magnetic unde trăieşte Kundalini în mod normal e absolut sexual, după cum o demonstrează faptul concret al locului în care este situat: două degete deasupra anusului şi două degete dedesubtul organelor genitale. (Patru degete lățime e locul unde este situat). Este posibil să trezim Kundalini şi să-l dezvoltăm total doar cu Magia Sexuală. Aceasta este ceea ce nu le place infrasexualilor. Ei se simt pe ei înşişi supertranscendenți şi urăsc de moarte Magia Sexuală.

Odată, după ce a ascultat o conferinţă pe care noi o ţineam despre Magia Sexuală, cineva a protestat spunând că astfel gnosticii corupeam femeile. Acest individ era un infrasexual. Bărbatul a protestat pentru că noi predăm Ştiinţa Regenerării dar, în schimb, n-a protestat împotriva sexualităţii intermediare, nici împotriva prostituatelor, nici împotriva viciului onanismului, nici nu a spus că acei oameni ar fi corupţi. A protestat împotriva Doctrinei Regenerării dar nu şi împotriva Doctrinei Degenerării. Aşa sunt infrasexualii. Ei se simt superiori tuturor persoanelor cu sexualitate normală. Ei protestează împotriva regenerării dar apără degenerarea.

Infrasexualii nu pot încarna Verbul niciodată. Ei scuipă înăuntrul Sanctuarului Sacru al sexului, iar legea îi pedepseşte azvârlindu-i în Abis pentru totdeauna. Sexul este sanctuarul Spiritului Sfânt.

Când Kundalini ajunge la înălţimea spaţiului dintre sprâncene se deschide Biserica din Filadelfia. Aceasta este Ochiul Înţelepciunii. În acest centru magnetic sălăşluieşte Tatăl care se află în secret. Chakra dintre sprâncene are două petale fundamentale şi foarte multe radiaţii splendide. Acest centru este tronul minţii. Niciun adevărat clarvăzător nu spune că este clarvăzător. Niciun adevărat clarvăzător nu spune: „Eu am văzut”. Clarvăzătorul Iniţiat spune: „Noi considerăm”.

Orice clarvăzător are nevoie de Iniţiere. Clarvăzătorul lipsit de Iniţiere riscă să cadă în greşeli foarte grave. Clarvăzătorul care trăieşte povestindu-şi viziunile tuturor, riscă să-şi piardă facultatea. Clarvăzătorul vorbăreţ poate totodată să-şi piardă echilibrul minţii. Clarvăzătorul trebuie să fie tăcut, umil, modest. Clarvăzătorul trebuie să fie ca un copil.

Când Kundalini ajunge la înălţimea glandei pineale, se deschide Biserica din Laodiceea. Această floare de lotus are o mie de petale strălucitoare. Glanda pineală e influenţată de Neptun. Când se deschide această Biserică primim polivederea, intuiţia etc., etc.

Glanda pineală se află relaţionată în mod intim cu chakrele gonadelor sau glandele sexuale. Cu cât este mai mare gradul de potenţă sexuală, cu atât este mai mare gradul de dezvoltare a glandei pineale. Cu cât este mai mic gradul de potenţă sexuală, cu atât e mai mic gradul de dezvoltare a glandei pineale. URANUS, în organele sexuale, şi NEPTUN, în glanda pineală, se unesc pentru a ne conduce la Realizarea totală.

În Şcolile de regenerare –urâte de moarte de infrasexuali– suntem învăţaţi să lucrăm în mod practic cu Ştiinţa lui Uranus şi a lui Neptun.

Drumul TAU include trei drumuri, acesta fiind al patrulea. S-au spus multe despre cele Patru Drumuri. Noi, gnosticii, parcurgem cea de-a Patra Cale cu deplină conştiinţă. Pe durata actului sexual transmutăm instinctele brutale ale corpului fizic în voinţă, emoţiile pasionale ale Astralului în iubire, impulsurile mentale în înţelegere; şi noi, ca spirite, realizăm Marea Operă. Astfel parcurgem cele Patru Drumuri în practică. Nu trebuie să devenim fachiri pentru primul drum, nici călugări pentru cel de-al doilea, nici erudiţi pentru cel de-al treilea. Calea Căsătoriei Perfecte ne permite să parcurgem cele patru drumuri chiar în timpul actului sexual.

De la versetul întâi până la al şaptelea, Apocalipsa vorbeşte despre centrul coccigian. În acest centru se află Biserica din Efes. În acest centru creator se găseşte Şarpele Ignic încolăcit de trei ori şi jumătate. Cine îl trezeşte şi îl face să urce prin măduva spinării primeşte Spada Înflăcărată şi intră atunci în Eden.

În Şarpe se află mântuirea omului, dar trebuie să fim vigilenţi față de viclenia Şarpelui. Trebuie să contemplăm fructul interzis şi să-i aspirăm aroma, dar amintiţi-vă ceea ce a spus Domnul Jehova: „Dacă veţi mânca din acest fruct, veţi muri.” Trebuie să ne bucurăm de fericirea dragostei şi să adorăm femeia. Un tablou bun ne încântă, o frumoasă piesă muzicală ne duce până la extaz, dar o frumoasă femeie adorabilă ne dă dorinţa de a o poseda în act. Ea este via reprezentare a Dumnezeului-Mamă. Actul sexual cu fiinţa adorată are deliciile sale indiscutabile. Plăcerea sexuală este un drept legitim al omului. Bucuraţi-vă de fericirea iubirii, dar nu vărsaţi semenul; nu comiteţi sacrilegiu; nu fiţi fornicator! Castitatea ne converteşte în Zei, fornicaţia ne converteşte în demoni.

Krumm-Heller a spus:

„Sethienii adorau marea lumină şi spuneau că Soarele, în emanaţiile sale, formează un cuib în noi şi constituie Şarpele.”

Naasenii1 au spus:

„Voi toţi veţi fi Zei dacă ieşiţi din Egipt şi treceţi Marea Roşie.”

Krumm-Heller ne povesteşte, în „Biserica Gnostică” a sa, că această sectă gnostică avea ca obiect sacru un Potir în care puneau sămânţa lui Beniamin. Aceasta, după Huiracocha, era un amestec de vin şi apă. Spune marele Maestru Krumm-Heller că niciodată nu lipsea de pe altarele Naasenilor simbolul sacru al Şarpelui Sexual. În realitate, „forţa, puterea care l-a însoţit pe Moise a fost Şarpele înălţat pe toiag, care apoi s-a preschimbat în toiagul însuşi. Şarpele a fost, cu siguranţă, cel care le-a vorbit celorlalţi şerpi şi cel care a ispitit-o pe Eva.”

Înţeleptul Huiracocha, în alt paragraf al operei sale nemuritoare intitulată „Biserica Gnostică”, spune:

„Moise, în deșert, a arătat poporului său Şarpele înălţat pe toiag, şi le-a spus că acela care va profita de acel Şarpe nu va fi vătămat în drumul său.”

Toată puterea minunată a lui Moise exista în Şarpele Sacru a lui Kundalini. Moise a practicat foarte multă Magie Sexuală pentru a înălţa Şarpele pe toiag. Moise a avut soţie.

În noaptea înspăimântătoare a veacurilor trecute, sublimii şi austerii Hierofanţi ai Marilor Mistere au fost geloşii păzitori ai Marelui Arcan. Marii Sacerdoţi depuseseră jurământ de tăcere, iar cheia Arcei Ştiinţei era ascunsă de ochii poporului. Magia Sexuală o cunoşteau şi o practicau doar marii Sacerdoţi. Înţelepciunea Şarpelui este baza Marilor Mistere. Aceasta s-a cultivat în şcolile de Mistere din Egipt, Grecia, Roma, India, Persia, Troia, Mexicul aztec, Peru incaş etc., etc.

Krumm-Heller ne povesteşte că în „cântul către Demetra a lui Homer, găsit într-o bibliotecă rusească, se observă că totul se învârtea în jurul unui fapt cosmico-fiziologic de mare transcendenţă”. În acel arhaic cânt al acelui Om-Zeu, care a cântat vechea Troie şi mânia lui Ahile, se vede clar Magia Sexuală servind drept piatră unghiulară a marelui Templu din Eleusis.

Dansul nud, muzica încântătoare a templului, sărutul care ameţeşte, vraja misterioasă a actului secret făceau din Eleusis un paradis de zei şi zeiţe adorabile. Atunci nimeni nu se gândea la „porcării”, ci la lucruri sfinte şi sublime. Nimănui nu i s-ar fi năzărit să profaneze templul. Perechile ştiau să se retragă la timp pentru a evita vărsarea Vinului Sacru.

În Egipt apare Osiris, principiul Masculin, faţă în faţă cu ISIS, eternul şi adorabilul principiu Feminin. În această ţară arsă de soare a lui Kem, Domnul întregii perfecţiuni a lucrat de asemenea cu Marele Arcan A.Z.F., în mod precis când se găsea în perioada sa de pregătire iniţiatică, înainte de începerea misiunii sale. Aşa stă scris în memoriile Naturii.

În Fenicia, Hercule şi Dagon se iubeau intens; în Attica, Pluton şi Persefona; dar cum spune doctorul Krumm-Heller, deja la ei se vorbeşte clar despre phallus şi uter; acela este Lingam-Yoni al Misterelor Greceşti.

Marii Sacerdoţi din Egipt, vechi moştenitori ai înţelepciunii arhaice pe care au cultivat-o Atlanţii, l-au reprezentat pe marele Zeu Ibis Thot cu membrul viril în stare de erecţie, şi povesteşte Krumm-Heller că pe acel phallus erect al lui Ibis Thot, s-a scris o propoziţie care spunea: „Dătător al Raţiunii”. Lângă inscripţie strălucea glorios o floare de lotus.

Vechii înţelepţi ai Egiptului Sacru au gravat pe zidurile lor milenare simbolul divin al Viperei Sexuale.

Secretul Magiei Sexuale era incomunicabil. Acela este Marele Arcan. Acei nefericiţi care divulgau secretul de nerostit erau condamnaţi la pedeapsa cu moartea. Erau duşi într-o curte pietruită şi, în faţa unui zid milenar acoperit cu piei de crocodil şi cu hieroglife indescifrabile, li se tăia capul, li se smulgea inima, iar cenuşa lor blestemată era aruncată în cele patru vânturi.

Ne vine acum în minte, Cazotte, marele poet francez care a murit de ghilotină în timpul Revoluţiei Franceze. Acest bărbat a profetizat la un celebru banchet propria sa moarte şi soarta fatală care-i aştepta pe un anumit grup de nobili iniţiaţi care plănuiau divulgarea Marelui Arcan. Unora le-a profețit ghilotina, altora pumnalul, otrava, închisoarea, exilul. Profeţiile sale s-au împlinit cu absolută exactitate.

În Evul Mediu, oricine divulga Marele Arcan era omorât în chip misterios, fie prin tunicile lui Nessus, fie prin săpunurile otrăvite care soseau la uşa condamnatului ca dar de aniversare a zilei de naştere, fie prin bucheţele parfumate, fie prin pumnal.

Marele Arcan este cheia tuturor puterilor şi cheia tuturor imperiilor. Puterile Naturii se dezlănţuie împotriva îndrăzneţilor care încearcă să o domine. Marii Hierofanţi îşi ascund secretul, iar Regii divini nu-i încredinţează niciunui muritor cheia secretă a puterii lor. Nenorocit, nefericit e acel muritor care, după ce primeşte secretul Magiei Sexuale, nu ştie să profite de el. „Pentru acela ar fi fost mai bine să nu se fi născut sau să-şi atârne o piatră de moară de gât şi să se arunce pe fundul mării.”

Pe Natură nu o interesează Realizarea CosmicĂ A OMULUI, aceasta este chiar contrar propriilor sale interese. Aceasta este cauza pentru care ea se împotriveşte, cu toate forțele sale, în fața îndrăzneţului care vrea să o domine.

E cazul oportun să amintim o anecdotă curioasă: odată se plimba pe plaja mării un biet paznic vamal. Deodată ceva i-a atras atenţia. A văzut în mijlocul nisipurilor biciuite de valurile înfuriate ale Caraibilor un obiect din piele. Omul s-a apropiat de el şi spre marea lui surprindere a dat de un mic geamantan sau valijoară din piele neagră.

Imediat s-a îndreptat spre căpitănia portului şi a înmânat acel obiect superiorului său. Odată încheiată misiunea s-a dus acasă. Când a mers la muncă în dimineaţa următoare, ofiţerul superior, cuprins de o mare furie, i-a înmânat bărbatului o monedă de douăzeci de gologani în timp ce îi spunea: Imbecilule, asta e ceea ce meriţi; ia această monedă ca să te spânzuri; nu meriţi să mai trăieşti; cumpără-ţi cu aceşti douăzeci de gologani funia şi atârnă-te de un copac! A dat norocul peste tine şi l-ai nesocotit. Geamantanul sau valijoara pe care mi-ai înmânat-o avea aproape un milion de dolari. Fugi de-aici! Pleacă de aici, imbecilule! Nu meriţi să mai trăieşti!

În realitate, aceea e soarta fatală care-i aşteaptă pe aceia care nu ştiu să profite de extrem de preţioasa comoară a Marelui Arcan. Aceia nu merită să mai trăiască. De când e lumea nu s-a predat Marele Arcan al Magiei Sexuale şi acum îl divulgăm. Nefericiţi cei care, după ce au găsit în drumul lor Comoara Regilor, o disprețuiesc precum paznicul din exemplu! Comoara Marelui Arcan valorează încă şi mai mult decât averea găsită de paznic. A nesocoti acest lucru înseamnă să fii într-adevăr imbecil.

Pentru a trezi Kundalini este nevoie de femeie. Însă trebuie să avertizăm că Iniţiatul trebuie să practice Magia Sexuală doar cu o singură femeie. Aceia care practică Magia Sexuală cu diferite femei comit delictul adulterului. Aceia nu progresează în aceste studii. Din păcate, există anumiţi indivizi care utilizează Magia Sexuală ca un pretext pentru a seduce femei. Aceștia sunt profanatorii templului. Acest tip de bărbaţi cad în mod inevitabil în magia neagră. Le avertizăm pe femei să se păzească bine de acele perverse personaje ale sexualităţii.

Există deopotrivă multe femei care, cu pretextul „cică” de a se Realiza profund, se însoţesc cu orice bărbat. Ceea ce vor aceste femei pasionale e să-şi satisfacă dorinţele carnale. Lumea tot lume e şi de când divulgăm Marele Arcan au apărut, după cum era de aşteptat, porcii care calcă în picioare Doctrina şi mor apoi otrăviţi de Pâinea Înţelepciunii. Cultul Magiei Sexuale se poate practica doar între soţ şi soţie. Clarificăm aceasta pentru a evita seducţii şi răpiri carnale şi sfinte desfrânări pasionale.

Forţa Sexuală este o armă teribilă. Oamenii de ştiinţă nu au putut găsi originea electricităţii. Noi afirmăm că trebuie să căutăm cauza energiei electrice în forţa sexuală universală. Acea forţă nu rezidă doar în organele sexuale, ci şi în toţi atomii şi electronii Universului. Lumina Soarelui este un produs al sexualităţii. Un atom de hidrogen se uneşte sexual cu un atom de carbon pentru a produce lumină solară. Hidrogenul este masculin; carbonul este feminin. Din unirea sexuală a ambilor rezultă lumina solară. Se dovedesc foarte interesante studiile asupra proceselor carbonului. Acele procese sunt gestaţia luminii.

Causa causarum a electricităţii trebuie să o căutăm în Focul Serpentin Universal. Acel Foc sălăşluieşte în electroni. Înţelepţii meditează asupra lui, misticii îl adoră, iar aceia care urmează cărarea Căsătoriei Perfecte lucrează în mod practic cu el.

Forţa Sexuală în mâinile Magilor Albi şi a Magilor Negri este o armă teribilă. Gândirea atrage în şira spinării fluidul sexual pentru a-l depozita în buzunarul său corespunzător. Odată cu vărsarea fatală a acelui fluid se pierd bilioane de Atomi Solari. Mişcarea de contracţie sexuală care urmează vărsării semenului strânge, din infernurile atomice ale omului, bilioane de Atomi Satanici care îi înlocuiesc pe Atomii Solari pierduţi. Astfel îl formăm pe Diavol în noi.

Când înfrânăm impulsul sexual în noi, atunci fluidul minunat se reîntoarce la corpul astral multiplicându-şi splendorile inefabile. Astfel îl formăm pe Cristos în noi. Astfel, deci, cu energia sexuală îl putem forma înăuntrul nostru pe Cristos sau pe Diavol.

Marele Maestru, în calitatea sa de Cristos Cosmic încarnat, a spus:

„Eu sunt Pâinea Vieţii; Eu sunt Pâinea Vie. Dacă cineva mănâncă din acea Pâine va trăi pe vecie. Cel care mănâncă din Carnea mea şi bea din Sângele meu va avea viaţa veşnică şi Eu îl voi învia. Cel ce mănâncă din Carnea mea şi bea din Sângele meu, trăieşte în Mine şi Eu în el.”

Cristos este Sufletul Solar, Spiritul viu al Soarelui. Acesta, cu viaţa sa, face să crească spicul de grâu, iar în grăunte, în sămânţă, rămâne închisă toată potenţa Logosului Solar. În orice sămânţă vegetală, animală sau umană, se află închisă, ca înăuntrul unei casete preţioase, substanţa Cristonică a Logosului Solar.

Făcând energia creatoare să se reîntoarcă spre interior şi în sus, germinează, se naşte înăuntrul nostru un copil minunat, un Corp Astral Cristificat. Acest vehicul ne conferă Nemurirea. Acela este Chrestosul nostru mediator. Cu acel vehicul ajungem la Tatăl care se află în secret. „Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Mine”, a spus Domnul Întregii Perfecţiuni.

Fantoma astrală pe care o posedă muritorii nu este nimic altceva decât o schiță de om. Nici măcar nu are unitate. Acea fantomă de faţadă e un cuib de demoni şi de orice zgripţuroaică josnică şi hidoasă. Înăuntrul acelei fantome astrale trăieşte Eul (Diavolul). Acesta este o Legiune Infernală. Eul este Legiune. Aşa cum un corp se compune din mulţi atomi, tot aşa Eul se compune din milioane de Euri, inteligenţe diabolice, demoni dezgustători care se bat între ei. Când o persoană moare devine asta: „Legiune”. În sine însăşi, persoana devine pulbere. Rămâne viu doar asta: Legiunea de Euri.

Clarvăzătorii obişnuiesc să-i întâlnească pe dezîncarnaţi îmbrăcaţi în diverse feluri şi simultan în locuri diferite. Persoana pare să fi devenit mai multe persoane; este Legiune. Însă, când am făcut să se nască în noi un Corp Astral Cristic, după moarte continuăm să trăim în acel corp sideral. Atunci suntem cu adevărat nemuritori.

Acea categorie de persoane care posedă un Corp Astral Cristificat sunt, după moarte, cu Conştiinţa trează. Dezîncarnaţii comuni și obişnuiţi trăiesc după moarte cu Conştiinţa adormită. Moartea este în realitate reîntoarcerea la concepţia fetală. Moartea este reîntoarcerea la sămânţă. Oricine moare se reîntoarce în noul pântec matern total inconştient, adormit.

Oamenii nici măcar nu au încarnat Sufletul. Sufletul persoanelor este dezîncarnat. Persoanele au încarnat doar un embrion de Suflet. Oamenii răi nu au, nici măcar, acel embrion de Suflet. Doar posedând un Corp Astral Cristificat putem încarna Sufletul. Oamenii comuni și obişnuiţi sunt doar vehicule ale Eului. Numele fiecărui muritor este Legiune.

Doar cu Magia Sexuală putem face să se nască înăuntrul nostru Astralul Cristic. Tentaţia este Foc, triumful asupra tentației este Lumină.

Dorinţa înfrânată va face ca lichidul Astral să urce în sus, spre glanda pineală şi astfel se naşte, înăuntrul nostru, Adamul Cristos, Supraomul.

Căsătoria perfectă, Capitolul 7, „Cele Şapte Biserici”
Samael Aun Weor