Gebed aan de Goddelijke Moeder om het Ik te begrijpen

Gebed aan de Goddelijke Moeder om het Ik te begrijpen

Gebed aan de Goddelijke Moeder om het Ik te begrijpen 850 480 Universal

De discipel zal leren zijn Diepe Innerlijke Moeder om hulp te vragen voor het begrip van de energetische entiteiten die zijn psychologische defecten personifiëren.

Om te beginnen zal hij gaan zitten in een comfortable armstoel en hij zal een diepgaande analyse maken van een van zijn psychologische defecten die hem het meest storen de laatste tijd. Als dat, bijvoorbeeld, een defect van woede is, dan zal hij situaties analyseren waarin dit defect zich heeft gemanifesteerd, en hij zal zijn aandacht richten op de manifestaties van woede in alle centra van zijn machine.

Hij zal de gedachtes analyseren die dit Ik genereert, diens manifestaties in het instinctieve centrum en het seksuele centrum.

Het is belangrijk dat de student pijn en spijt voelt voor deze manier van voelen, denken en handelen die te danken is aan de defecten die zich schuilhouden en zijn psyche.

Wanneer deze reflectie voltooid is zal de student zijn Goddelijke Moeder aanroepen, waar hij de mantra SOLU SIGI SIG voor gebruikt, die op de volgende manier wordt uitgesproken:

SSSSSOOOOOLLLLLUUUUU, SSSSSIIIIIGGGGGIIIII, SSSSSIIIIIGGGGG.

Hij zal letter voor letter vocaliseren, het geluid van iedere letter verlengen, zoals we hier net hebben aangegeven. Het is belangrijk het geluid van iedere klank te verlengen. De klank S is als zacht en vredig gefluit.

De student zal met simpele woorden vragen om licht, begrip en dood voor de psychologische defecten juist geanalyseerd. Vervolgens zal de student met vredige geest in diepe meditatie blijven. Op deze manier zal op natuurlijke wijze begrip van zijn foutieve psychologische staten ontstaan.

We gaan op dezelfde manier te werk voor ieder ander psychologisch defect, welk dan ook (trots, ijdelheid, lust, vraatzucht, arrogantie, luiheid, etc., etc.).

V.M. Samael Aun Weor
Vurige Roos, hoofdstuk 31