A mechanikus erőfeszítések és a tudatos erőfeszítések

A mechanikus erőfeszítések és a tudatos erőfeszítések

A mechanikus erőfeszítések és a tudatos erőfeszítések 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Hőn szeretett barátaim:

Örömmel küldök nektek, társak, néhány gondolatot Avatárunktól, a Nt. Samael Aun Weor Mestertől, amelyeket fontosnak tartok, hogy nagyon is figyelembe vegyünk, amikor helyes módon akarunk dolgozni ÖNMAGUNKON:

A MECHANIKUS ERŐFESZÍTÉSEK ÉS A TUDATOS ERŐFESZÍTÉSEK

„A munka általában nehéznek bizonyul, ámde nem lehetetlen. Erőfeszítésre van szükség, ez nyilvánvaló. De kétféle erőfeszítés létezik: létezik mechanikus erőfeszítés és tudatos erőfeszítés.

A mechanikus erőfeszítések egyik fajtája például a cirkuszi artistáké, akik olyan erőfeszítések sorozatát végzik, amelyek nem szolgálnak semmi célt, abszurd! Kötelek stb., amelyeknek nincs semmilyen jelentősége.

Ám a tudatos erőfeszítés más. Ahhoz, hogy tudatos erőfeszítés legyen, határozott célnak kell lennie, és teljes mértékben tisztában kell lennünk azzal, hogy mit akarunk tenni.

Nem elég csak ismerni, tanulmányozni a tanítást. Ez egy része, de nem minden. Szükséges, hogy eljussunk a tanítás vagy a tanítási alapelvek – vagyis a tudás – Lénnyel való egyesüléséhez. Amikor a Lény és a tudás integrálódik, akkor születik meg a tudatos erőfeszítés.

Honnan lehet tudni, hogy valaki rendelkezik-e tudással, vagy jobban mondva, hogy valóban rendelkezik-e megértéssel? Elmondom nektek: a Lény és az ismeret egyesüléséből származik a megértés. A megértés az, ami összeköti a Lényt és az ismeretet. Az embernek lehet tudása, de ha nem sikerült egyesítenie ezt a tudást a Lénnyel, akkor nem lesz megértése.

És honnan lehet tudni, hogy valaki rendelkezik a tudással, de nincs birtokában a megértésnek? Nagyon egyszerű: aki csak a tudással rendelkezik, az nem tesz mást, mint ismételgeti, memorizálja azt. De ha elvárják egy olyan embertől, aki rendelkezik ezzel a memorizált tudással, hogy a legkülönfélébb módokon és különböző nézőpontokból, spontán és természetes módon mutassa be azt, nem lesz képes erre; megelégszik azzal, hogy többé-kevésbé azt ismétli, amit az emlékezetében felhalmozott és ez minden.

De akiben megvan a megértés, az a tanítás bármelyik részéről tudatosan tud beszélni, és a legkülönfélébb nézőpontokból elmagyarázhatja azt. Miért? Mert rendelkezik a megértéssel, mert eljutott a megértéshez, és ez a megértés – ahogy már mondtam nektek – a Lény és az ismeret egyesüléséből fakad; ez világos.

Szükség van tehát arra, hogy ezt a tudást – amit valaki megtanul -, egyesítsük a Lénnyel. De hogyan juthatunk el eddig az egyesülésig? A vágyakozás ereje, az inspiráció révén. Csak így egyesülhet a Lény és az ismeret.

Amikor valaki megértő, amikor valaki megérti a tanítást, akkor valóban tudatosan tud dolgozni, tudatos erőfeszítéseket tud tenni, hogy aztán megalkossa a Bölcsek Kövét; ez nyilvánvaló. A mechanikus erőfeszítések semmire sem szolgálnak.”

─Szemelvények a Nt. Samael Aun Weor Mester által tartott, „AZ IGAZ GYÖNGY ALAPSZABÁLYAI” című előadásból,
amely Az Ötödik Evangélium III. kötetében található, a 370. és 371. oldalakon─.

KWEN KHAN KHU