Meditation med Devata Ganesha

Meditation med Devata Ganesha 850 480 Universal

Hinduerna dyrkar den Helige Andes krafter under formen av en gudomlig Elefant, vilken man kallar Devata Ganesha – den Kvinnliga Elementalmagikern -. Den gnostiska studenten ska meditera över…

read more

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan 850 480 Universal

På en plats där ingen kan störa honom/henne ska den troende låta sina muskler slappna av helt och hållet.
Man ska observera sitt psyke noggrant, och eftersträva att alla dessa ”tankefåglar”…

read more

Retrospektiv övning beträffande tidigare liv

Retrospektiv övning beträffande tidigare liv 850 480 Universal

Eleven ska sätta sig i en bekväm position. I denna övning ska den studerande försöka att återuppleva sina tidigare liv, scener ur sina tidigare existenser.

Med denna avsikt, ska han/hon a…

read more

Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen 850 480 Universal

Den studerande bör sätta sig i en bekväm position. Man ska koncentrera sig på hjärtat av hela sin själ och be sitt Vara att han närmar sig och hjälper oss i denna praktik. Man åkallar honom …

read more