Buddhas halsband

Buddhas halsband 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Ett underbart verk där man på ett enkelt sätt, och djupt på samma gång, förklarar den teknik som kommer att tillåta varje studerande att tillägna sig halsbandet med etthundraåtta pärlor, för…

read more

Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt so…

read more

Gnostisk apologi för det eviga feminina

Gnostisk apologi för det eviga feminina 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Ett verk som riktar sig till att öppna förståelsens dörrar hos alla som studerar Gnosis, mot de sanningar som döljer sig i alla religioner, myter och teogonier, i vilka kvinnan många gånger …

read more

Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett …

read more

Zodiakisk kurs

Zodiakisk kurs 1140 641 V.M. Samael Aun Weor

Många är de mysterier som omger de tolv konstellationer som tillsammans formar zodiaken, så som den har förståtts under tidsåldrar och millennier. Ingen tvivlar på att varje himlakropp sände…

read more