Gnostisk etik och sociologi

Gnostisk etik och sociologi 1593 896 V.M. Samael Aun Weor

Detta verk utgör en sann ansträngning för att uppnå en radikal lösning på de mänskliga problemen i allmänhet, och speciellt på de ekonomiska och sociala problem som belastar oss så mycket. P…

read more

Dödens gåtor

Dödens gåtor 1142 642 V.M. Samael Aun Weor

Under denna titel kommer läsaren att finna ett kompendium av gripande förklaringar beträffande livets och dödens mysterier. V.M. Samael Aun Weor överlämnar en ovärderlig visdom till mänsklig…

read more

Fundamental bildning

Fundamental bildning 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

En etisk och psykologisk avhandling i vilken man djupt analyserar orsakerna till många sociala problem som, till exempel, ärelystnad och rädsla, och på samma gång den obalans och de övergrep…

read more

Buddhas halsband

Buddhas halsband 1577 887 V.M. Samael Aun Weor

Ett underbart verk där man på ett enkelt sätt, och djupt på samma gång, förklarar den teknik som kommer att tillåta varje studerande att tillägna sig halsbandet med etthundraåtta pärlor, för…

read more

Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt so…

read more