Το Κίτρινο Βιβλίο

Το Κίτρινο Βιβλίο 1572 884 V.M. Samael Aun Weor
Το Κίτρινο Βιβλίο

Ούτε ο Σιβανάντα, ούτε ο Ραματσαράκα, ούτε επίσης ο Γιογκανάντα, ανάμεσα σε πολλούς άλλους δοκιμιογράφους του γιογκισμού, δεν παρέθεσαν ποτέ με τόσο ακριβή και σαφή τρόπο, όπως συναντάται σε αυτό το έργο, τα ανώτατα κλειδιά για την προετοιμασία του φυσικού σώματος με σκοπό την ικανότητα πειραματισμού των διαφόρων δυνατοτήτων που μας προσφέρει το υπερδιαστατικό διάστημα. Ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ αποκαλύπτει λεπτομερώς τα στοιχεία που συνθέτουν την αυθεντική προγονική γιογκική πειθαρχεία, για φτάσουν οι αφοσιωμένοι στον αληθινό δρόμο προς την εξακρίβωση των Ανώτερων Κόσμων.