Invokacija vanzemaljaca

Invokacija vanzemaljaca 850 480 Universal

Student će postaviti crtež ovde prisutan na jedno mesto vidljivo u spoljašnjosti, na prozor ili na terasu svoje sobe itd.
Student se postavi u svoj krevet i opustiće totalno svoje telo. Na…

read more

Vežba retrospekcije za razvijanje jasnovizije

Vežba retrospekcije za razvijanje jasnovizije 850 480 Universal

Najsnažnija vežba na svetu radi razvijanja Jasnovizije, jeste ono što se u okultizmu naziva «retrospektivna vežba».
Učenik, udubljen u dubokoj unutrašnjoj meditaciji, započinje svoju prakt…

read more

Meditacija za širenje Svesti

Meditacija za širenje Svesti 850 480 Universal

Opustite celo svoje telo i opustite svoju pamet nekoliko minuta i smirite se totalno.
Kada ste to postigli, širite svoju svest iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti; vidite kako se ona uvek u…

read more

Razvijanje onirične memorije

Razvijanje onirične memorije 850 480 Universal

Pri buđenju iz običnog sna svaki gnostički student treba da čini retrospektivnu vežbu u vezi sa procesom sna, da bi se prisetio svih onih mesta u kojima je bio u poseti u toku časova sna. Ve…

read more

Mantra RUSTI za astralno dupliranje

Mantra RUSTI za astralno dupliranje 850 480 Universal

Neka učenik legne u svoj krevet, u horizontalnom položaju. Neka opusti telo tako da nijedan mišić ne vrši pritisak na Astralno telo. Neka zadrema pevajući mantru Rusti, ovako:
RUUUUUUSSSSS…

read more

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje 850 480 Universal

Naši učenici treba da dobiju moć za izlazak u Astral. Ova se moć postiže jednosatnim dnevnim vokaliziranjem mantre EGIPTO.
Samoglasnik „E“ čini da vibrira žlezda tiroida (štitna) i daje čo…

read more

Metod za uređenje pameti

Metod za uređenje pameti 850 480 Universal

Morate se malo prepirati sa svojom pameću kada ona ne želi da sluša. Moramo se obratiti pameti govoreći, na primer: „Pameti, zašto me ne poslušaš? Poslušaj me! Šta želiš, pameti?“.
Kasni…

read more

Astralna praktika sa Filipom

Astralna praktika sa Filipom 850 480 Universal

Filip, Isusov Apostol, postoji u našoj unutrašnjosti, ovde i sada.
Filip pomaže onome koji ga doziva i vadi ga u astralno telo.
Oni koji ga dozivaju imaju obično mnogobrojne koristi.
O…

read more

Molitva Božanskoj Majci za astralno dupliranje

Molitva Božanskoj Majci za astralno dupliranje 850 480 Universal

Lezite na leđa u krevetu sa dobro opuštenim telom i zaspite recitujući mislima i srcem sledeću molitvu:
„Verujem u Boga, verujem u svoju Božansku Majku i verujem u Belu Magiju; Majko moj…

read more

Astralno dupliranje pomoću imaginacije

Astralno dupliranje pomoću imaginacije 850 480 Universal

Treba da pravimo razliku između Namerne Imaginacije i Mehaničke Imaginacije; očigledno se dokazuje da je Mehanička Imaginacija zapravo Fantazija. Ključ moći nalazi se u Volji i Imaginaciji u…

read more