Magija ruža za izlečenje moralnih bolesti

Magija ruža za izlečenje moralnih bolesti 850 480 Universal
Moralne bolesti leče se samo sa magijom ruža. Ove osobe koje su bolesne kao posledica udarca duhovnim nožem, mogu se izlečiti magijom ruža. Ove jadne duše koje boluju od neke duboke moralne bolesti, neka se leče pomoću magije ruža. […] Na sto se postave tri čaše sa čistom vodom i u svaku čašu po jedna Ruža. Ove će se čaše postaviti u obliku trougla koji se orijentiše u pravcima: Sever, Istok i Zapad. Svaka čaša treba da bude blagoslovena od strane osobe koja pati, a ova će dnevno piti tri čaše vode po ovom redosledu: pre doručka iz čaše sa Istoka, pre ručka iz čaše sa Severa i pre večere iz čaše sa Zapada. Ovaj tretman treba biti propraćen molitvom, upućenoj Intimusu i Belom Bratstvu, da bi nam se pružila pomoć da izađemo iz moralnog bola u kom se nalazimo. Posredstvom ove formule, u toku više dana, izlečiće se svaka moralna patnja nezavisno od njene težine. NOTA: Poželjno je da osoba koja je u nevolji ubere ruže, a pre toga, posredstvom svog Elementalnog intercesora, neka traži od Elementala bokora ruže moralno izlečenje koje mu je potrebno. Takođe, naš ljubazni čitalac treba da zna da kada bude popio vodu iz čaše treba da je ponovo napuni i praktika treba da nastavlja sve dok ne uvene poslednja ruža. Ovo znači da ako latice jedne ruže padnu, nastavlja se praktika sa one druge dve – u ovom slučaju pije se voda iz te dve čaše; i sve tako, sve dok poslednja ruža ostane bez latica.

Samael Aun Weor
Traktat Okultne medicine i Praktične magije, poglavlje „Studija i vežba Elementalne magije“