Retrospektivna vežba prošlih života

Retrospektivna vežba prošlih života 850 480 Universal

Student će sedeti u ugodnom položaju. U ovoj vežbi student će pokušati da oživi svoje prošle živote, scene iz svojih prošlih egzistencija.
U tu svrhu aktiviraćete plućne čakre vokalizo…

read more

Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije 850 480 Universal

Student treba da sedne u udobnu poziciju. Koncentrisaće se svom svojom dušom u srcem i tražiće od svog Bića da mu se približi i pomogne u ovoj praktici. Invociraće ga izgovarajući oko 15 min…

read more

Práctica con el Santo Ocho y la Orden Sagrada del Tíbet

Práctica con el Santo Ocho y la Orden Sagrada del Tíbet 850 480 Universal

Acostado en su cama, antes de dormir, el discípulo realizará la siguiente práctica:
Poner la mente quieta y en silencio, adormecerse pensando en la figura del santo 8 –infinito–, hacer trazo…

read more

Razvijanje ultrasluha

Razvijanje ultrasluha 850 480 Universal

Postoji druga mantra koja pomaže osvajanju ultrasluha: AUM CHIVA TUM E.
AUM se vokalizuje ovako: otvaraju se dobro usta pri izgovaranju A, neka se zaokruže sa O i neka se zatvore sa M; i n…

read more