Savršeni brak

Savršeni brak

Savršeni brak 1593 896 V.M. Samael Aun Weor
Nikada pre nije bilo pisano u svetu ezoterizma toliko jasno, precizno i jedinstveno u vezi sa načinom na koji treba da se radi sa našom psihologijom i sa energijama koje su imale moći da nas donesu na svet: na seksualnoj energiji Pročitaj više
Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología

Fundamentalni pojmovi o endokrinologiji i kriminologiji

Fundamentalni pojmovi o endokrinologiji i kriminologiji 1583 890 V.M. Samael Aun Weor
Ovo delo podučava nas, u prvom redu, o izvanrednoj vezi koja postoji između percepcije nevidljivog sveta i superiornog razvijanja endokrinih žlezdi, a potom nam objašnjava motiv raznih pogre… Pročitaj više
Trascendentalni okultizam

Trascendentalni okultizam

Trascendentalni okultizam 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
V.M. Samael Aun Weor poklanja nam u delu, Trascendentalni okultizam, fundamentalne odgovore na pitanja koja, sa istorijaske tačke gledišta, prouzrokuju konfuzije u ljudskom razumu koji se gu… Pročitaj više
Igen, van pokol, igen, van ördög, igen, van karma 

Sedam reči

Sedam reči 1135 638 V.M. Samael Aun Weor
V.M. Samael Aun Weor nas izvanredno približuje do najuzvišenije ličnosti naše arijanske rase koja je poznata pod imenom Isus iz Nazareta ili Isus Hristos. Reč Hristos proizilazi od grčke Kre… Pročitaj više
Presveti Treći Logos

Presveti Treći Logos

Presveti Treći Logos 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Treći aspekat jedinstvene prvobitne sile koja je poznata pod imenom Šiva, Binah, Sveti Duh itd. u muškom obliku, a Šakti, Kundalini, Devica Marija itd. u ženskom obliku, za sve mrtve religije jeste zaista nepoznati entitet Pročitaj više
Vatrena ruža

Vatrena ruža

Vatrena ruža 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Sedam Zmija se uzdižu na leđima Krišne, sedam svećnjaka nalaze se ispred prestola u Apokalipsi, sedam čakri blistaju u metafizičkoj anatomiji kako u Orijentu tako i kod srednjeameričkih naro… Pročitaj više
Belova revolucija

Belova revolucija

Belova revolucija 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
BELOVA REVOLUCIJA je privlačljiva knjiga, koja je sada predstavljena lepotom kojom nikada nije bila izdata i u kojoj će čitalac moći da otkrije veliku istinu večite borbe između svetlosti i … Pročitaj više
Otkrovenja jednog Avatara

Otkrovenja jednog Avatara

Otkrovenja jednog Avatara 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Ove stranice koje su na početku nosile naziv Božićne poruke 1967-1968, bivaju primerene u punom toku 21. Veka objašnjavajući nam detaljno put povratka ka velikoj svetlosti – iz koje sve proi… Pročitaj više

Kosmički brodovi i Leteći tanjiri

Kosmički brodovi i Leteći tanjiri 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Retko je bilo poklonjeno čovečanstvu delo u kom je duboko objašnjena realnost ili neistina o takozvanim «Letećim tanjirima». Ovom knjigom, Samaelska Gnoza otkriva, na jednostavan način, ko s… Pročitaj više
Revolucionarna psihologija - Nt. Samael Aun Weor Mester

Revolucionarna psihologija

Revolucionarna psihologija 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Predstavljamo ovu knjigu kako je u svom učenju njen autor– V.M. Samael Aun Weor – naziva kinder, ali se ipak u njoj nalazi rezimiran i jasno izložen čitav psihološki rad koji će da nam dopus… Pročitaj više