Μαγεία των τριαντάφυλλων για τη θεραπεία ηθικών πόνων

Μαγεία των τριαντάφυλλων για τη θεραπεία ηθικών πόνων 850 480 Universal
Οι ηθικές ασθένειες θεραπεύονται μόνο με την μαγεία των τριαντάφυλλων. Εκείνα τα άτομα που ασθενούν ως συνέπεια κάποιας πνευματικής μαχαιριάς μπορούν να θεραπευτούν με τη μαγεία των τριαντάφυλλων. Εκείνες οι φτωχές ψυχές που έχουν κάποιο βαθύτατο ηθικό πόνο, να θεραπεύονται με την μαγεία των τριαντάφυλλων. […] Πάνω σε ένα τραπέζι τοποθετείστε τρία κρυστάλλινα ποτήρια με καθαρό νερό και σε κάθε ποτήρι ένα τριαντάφυλλο. Αυτά τα ποτήρια θα τοποθετηθούν ώστε να σχηματίζουν τρίγωνο: προς τον Βορρά, την Ανατολή και τη Δύση. Κάθε ποτήρι θα πρέπει να ευλογείται με το ίδιο ενδιαφέρον και θα καταναλώνονται καθημερινά τα τρία ποτήρια με το νερό των τριαντάφυλλων με την ακόλουθη σειρά: πριν το πρωινό, το ποτήρι της Ανατολής. Πριν το μεσημεριανό, το ποτήρι του Βορρά. Και πριν το δείπνο, το ποτήρι της Δύσης. Αυτή η θεραπεία θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ειλικρινή παράκληση στον Εσώτερο και την Λευκή Αδελφότητα για να τον βοηθούν να βγει από τον ηθικό πόνο στον οποίο βρίσκεται. Συνεχίζοντας κάποιες μέρες με αυτή τη μέθοδο, θα θεραπευτεί κάθε ηθικός πόνος, όσο βαρύς κι αν είναι. Σημείωση. Το άτομο που έχει ανάγκη πρέπει να μαζέψει τα τριαντάφυλλα απευθείας από μια τριανταφυλλιά, αφού προηγουμένως επικαλεστεί τον Στοιχειώδη Μεσολαβητή του, παρακαλώντας τον για την ηθική θεραπεία που χρειάζεται. Πρέπει επίσης να γνωρίζει ο αγαπητός αναγνώστης μας ότι, αφού καταναλωθεί το νερό από ένα ποτήρι, αυτό αναπληρώνεται και πρέπει να γίνεται η πρακτική μέχρι και το τελευταίο τριαντάφυλλο να μαραθεί. Αυτό σημαίνει ότι αν πέσουν τα πέταλα ενός τριαντάφυλλου, συνεχίζει κάνοντας την πρακτική με τα άλλα δυο τριαντάφυλλα –λαμβάνοντας σε αυτή την περίπτωση μόνο το νερό από αυτά τα δυο ποτήρια– και ομοίως μέχρι το τελευταίο τριαντάφυλλο να μείνει χωρίς πέταλα.

Samael Aun Weor
Πραγματεία Απόκρυφης Ιατρικής και Πρακτικής Μαγείας, κεφάλαιο «Μελέτη και εξάσκηση της Στοιχειώδους Μαγείας»