Γνωστικό Εγκώμιο του Αιώνιου Θηλυκού

Γνωστικό Εγκώμιο του Αιώνιου Θηλυκού 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Γνωστικό Εγκώμιο του Αιώνιου Θηλυκού

Ένα έργο προορισμένο να ανοίξει τις πύλες της κατανόησης σε όλους τους μαθητές της Γνώσης, προς τις αλήθειες που κρύβονται σε όλες τις θρησκείες, μύθους και θεογονίες, στις οποίες πολλές φορές φαίνεται να πρωταγωνιστεί η γυναίκα, είτε ανθρώπινη είτε θεϊκή. Τα μυστήρια που εσωκλείει το Αιώνιο Θηλυκό και οι λεπτομέρειες της εργασίας που πρέπει να κάνει η γυναίκα στον εσωτερικό δρόμο είναι αποσαφηνισμένα στις χρυσές σελίδες αυτού του βιβλίου.