A Tudatunk felébresztésének következményei

A Tudatunk felébresztésének következményei 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók,

Fontosnak tartva a Gnózis által megmutatott hermetikus út egyre mélyebb megértését, a következőről írok nektek:

A TUDATUNK FELÉBRESZTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Avatárunk, a Nt. Samael Aun Weor Mester már elmondta: „Gnosztikus tanulmányainknak csak egy célja van: felébreszteni a Tudatunkat”…

Mindannyian tudjuk azt is, hogy a Tudat az egyetlen pszichikai eszköz, amely képes segíteni nekünk megtalálni a létünk értelmét… A Tudat egy olyan energia, amely eltemetve, láncra verve és kábultan fekszik, mint egy szűzleány, aki évszázadok óta arra vár, hogy kiszabadítsa egy bátor lovag, aki szembe mer szállni minden gonosz erővel, amely összeesküdött ellene.

Amikor elkezd megszabadulni a kötelékeitől, amikor ellenségeit kezdi legyőzni véres harcok közepette, amelyeket az e témában jártas nagy Beavatottak is beemeltek az irodalomba, akkor azt mondjuk, hogy az elhivatotton belül transzcendentális, váratlan változások kezdenek végbemenni, amelyek hatására a természetet, a kozmoszt és magát az életet rendkívüli, csodálatos, szokatlan, stb., stb., stb. perspektívából érzékeli.

A Beavatott által felfogott látható és láthatatlan világ észlelései mélyen megértetik vele, hogy mindaz, amit addig a pillanatig megélt, az valójában fantáziák, feltételezések, hipotézisek stb., stb., voltak az életről és a halálról.

A puszta tény, hogy más dimenziókat közvetlenül megtapasztalunk asztrális utazás, vagy a dzsinász állapotok útján, sokkot jelent a pszichének, és ez már egyértelműen bizonyítja számára, hogy háromdimenziós fizikai burkolatunk átmeneti, elmúlik, illuzórikus, és ami valóban igaz, valódi és örök, az a lélek ruhája – értsd: az atomi járművek, amelyekre a bölcsek Higanyának transzmutációja révén teszünk szert…

Másrészt, ezzel párhuzamosan, a lélek okkult képességei – értsd: a csakrák ─ a Hermetikus Út rettenthetetlen utazójának olyan nagyszerű valóságokat mutatnak meg, amelyek megértetik vele, hogy MINDEN, AMI KÖRBEVESZI ŐT az valójában élő, animával vagy lélekkel felruházott – értsd: az állatok, az ásványok, a növények, a levegő, amelyet belélegez, a tűz, amely pattog, a víz, amely a folyókban, tavakban, tengerekben és óceánokban stb., stb., stb., áramlik-. Ekkor fedezi fel a törekvő a természet Elementáljainak Királyságát, és ami még jobb, képes lesz kapcsolatba lépni, beszélni velük, hogy helyénvaló szívességeket kérjen ezektől az ártatlan lényektől. Mindez felkavarja a hermetizmus szerelmesének érzelmi, pszichés és a lelki életét, majd felkészíti őt arra, hogy alkalmazkodjon Valódi Lénye kívánságaihoz, amelyek minden egyes alkalommal nagyobbak és nagyobbak lesznek.

Mert tudnunk kell, hogy a nagyobb Tudathoz nagyobb a felelősség az, amelyet az Adeptusok kapnak: felelősség a Nagy Törvény előtt és az Atya előtt, aki titokban van. Ha korábban a Beavatott nem érzett lelkiismeret-furdalást a sok kis testvér kollektív halála miatt – értsd: növényi és állati elementálok – egy mindent elpusztító heves tűzvész terjedése során, akkor most, amikor ezt a tragédiát kell látni, HATALMAS BÁNATOT fog érezni szívében és NAGYON NAGY TEHETETLENSÉGET, hogy nem képes véget vetni az intellektuális humanoid ostobaságának.

Ugyanez fog történni a Hermetikus Út ezen zarándokával, becses olvasó, amikor mind jobban és jobban megérti a természet ellentétpárjának – értsd: a férfi és a nő – kölcsönhatását. Ezután már soha többé nem fog a nőre úgy gondolni, mint állatias vágyainak kielégítésére szolgáló eszköz. És fordítva: ha hölgy lenne, soha nem akarna az a végzetes csábítónő lenni, aki a paráznaság mocsarával szereti körülvenni magát. Ebben vannak szintek és szintek…

Két lehetőség nyílik minden férfi vagy nő előtt, aki belép a tűz misztériumaiba: vagy az önmegvalósulásra lesz hajlama, hogy elmeneküljön a jelenlegi Káli-Jugából, s ez Buddha Pratyekává vagy Sravakává fogja változtatja őt; vagy esetleg felébred benne az EGYÜTTÉRZÉS rettenetesen felsőrendű érzése mindazok iránt, akik szenvednek anélkül, hogy tudnák azt, miért szenvednek és a tízezer nemkívánatos aggregátumaik foglyai – értsd: az Éneké ─. Ebben a második esetben az Adeptus vagy az Adeptusnő az Együttérzés Bódhiszattvájává válik, és ahhoz a Védőfalhoz fog tartozni, amely próbál segíteni ennek vagy más, kaotikus állapotban lévő emberiségeknek…

Ez utóbbiak az úgynevezett SZOLGÁLAT TESTVÉREI, akik mindig készek feláldozni személyes spirituális törekvéseiket azért, mert testvéreiket a felszabadulás felé akarják ösztönözni. A SZOLGÁLAT TESTVÉREI kevesen vannak, soha nem voltak és nem is lesznek sokan, mert általában, bár furcsának tűnik, sok Adeptus csak bizonyos spirituális fokozatokat akar elérni, hogy aztán elmeneküljön a kozmikus színpadról. Nem minden Monád érzi a Theomegalogoszból eredő szúró fájdalmat, ami arra ösztönzi őket, hogy FOLYTATNI akarják AZ ÁLDOZATHOZATALT MÁS EMBERISÉGEKÉRT, akár MÁS NAPRENDSZEREKBEN is.

Ezért ezen IDŐSEBB TESTVÉREKNEK szükséges megadni a négy Kaja erejét, nevezetesen: a Nirmanakayat, a Szambhogakayat, az Ádikayat és a Dharmakayat, az atomi járműveket, amelyek megerősítik őket vágyaikban és embertársaikkal szembeni áldozatkész erőfeszítéseikben.

Nagyon érdekes, türelmes olvasó, hogy ahogyan a Tudatunk ébredezik, azonnal elkezdjük érezni a két lehetőség egyikét, amelyekről az előző sorokban beszéltem. A mély pszichológiai önmegfigyelés fel fogja tárni előttünk, hogy melyik oldalhoz fogunk tartozni, tetszik nekünk vagy sem. Ez lesz az alapminőségünk, amíg a jelenlegi Mahamanvantárában vagyunk…

Ez az oka annak, hogy azok a lények, akik legyőzték a halált – értsd: a Szamszárát – mindig ott vannak a felsőbb világokban, és imádságainkat meghallgatva válaszolnak nekünk különböző kéréseinkre. Ott vannak az olyan SZENT EGYÉNEK, mint a Nt. Aberamentho Mester, Nt. Morya Mester, az áldott Kuthumi Mester, a legszentebb Hermész Triszmegistosz, az imádnivaló Adonai Angyal, a kiváló Paracelsus, a kimondhatatlan Fulcanelli, a szent Szerápisz Mester, a tiszteletreméltó Quetzalcoatl, a fenséges Kukulkán, a mi hőn szeretett Pátriárkánk, Samael Aun Weor stb., stb., stb.

Mondanom sem kell, kedves barátaim, hogy ezen lények mindegyike, akik lemondanak az Abszolútról az emberiségek iránti szeretetből, ők a SZÁRAZ ÚT vagy A DIREKT ÚT TESTVÉREI, sohasem a NEDVES ÚT szerelmesei között fogjuk megtalálni őket, ez kőbe van vésve…

Ez volt az, ami áldott Gurunkat, a Nt. Samael Mestert, ezen mondatok megfogalmazására késztette:

A testvéretek vagyok, a barátotok, aki igazán szeret titeket.”

Csak azért szálltam le a felsőbb világokból, hogy segítsek nektek.”

Semmibe sem kerül invokálni, hívni engem.”

Mindig veletek leszek, hallják meg az évszázadok, hallják meg a korok…”

Az ilyen mondatok önmagukért beszélnek, kedves olvasó.

Engedjétek meg, hogy hagyjak néhány mondatot az elmélkedésre:

A gondolatok felcsavart szőnyegek; a reflektálás kibontja és napvilágra hozza őket.”

Themistoklész

A bűntudat a lélek egyetlen fájdalma, amelyet sem a reflexió, sem az idő nem csillapít.”

Madame de Staël

Fizikai életünk, társadalmi életünk, szokásaink, beidegződéseink, világi tudásunk, filozófiánk, vallásunk és még a nem kevés hétköznapi ismereteink is azt hirdetik számunkra: le kell mondani ezekről!”

Goethe

Amikor csak kétségek vannak egy veszélyes dolog sikerét illetően, ameddig van esély, hogy az eredmény kedvező lesz, ne csüggedjetek, ne gondoljatok másra, csak a kitartásra.”

Schopenhauer

INTROIBO AD ALTARE DEI.

– ”Isten oltárához közeledem”.-

KWEN KHAN KHU