Devica

DEVICA

DEVICA 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Rođeni u Devici pate u ljubavi i prolaze kroz velika razočarenja, jer je Venera, zvezda ljubavi, u Devici, u egzilaciji. Devičin kritičko-analitički talent je izvanredan. u Devici, na žalost, vrlo racionalni, prekomerni, van normalnog i po prirodi sumnjičavi. Razum, intelekt su veoma potrebni, ali kada izađu iz svoje orbite onda su štetni.

Vodolija

VODOLIJA

VODOLIJA 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Rođeni u Vodoliji su nezavisni i poseduju veliku snagu volje; intuitivni su i vole mnogo da putuju; vole nauku i mudrost.

Rak

RAK

RAK 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Rođeni u Raku jesu mirovnjaci, ali su ponekad mnogo gnevni. Predodređeni su za ručne radnje, vrlo su osetljivi i njihov se karakter menja zajedno sa mesečevim menama. Dobro prolaze na dugim putovanjima.

Jarac

Jarac

Jarac 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Rođeni u Jarcu toliko su melanholični kao i vrba. Imaju veliki osećaj svoje sopstvene moralne odgovornosti. Pesimisti su i uvek imaju u svom životu sopstvenog Judu. Praktični su i puno preokupirani za sutrašnjicu. Njihova je glavna preokupacija ekonomski aspekat života.