Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti 1400 1150 V.M. Kwen Khan Khu

Dopustite mi da prvo priložim nekoliko komentara o ovoj ilustraciji: Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti