Otkrivene Nepoznanice o Tajnom Putu

Otkrivene Nepoznanice o Tajnom Putu 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Gnoza najveći poklon koji nam je Veliki Zakon mogao dati. Gnoza je proveren put, nije teorija. Mnogo je više od jedne religiozne metafizičke doktrine: sama je prisutnost Boga u našim životima. Otkrivene Nepoznanice o Tajnom Putu

Hacia la Gnosis- Samael Aun Weor

Prema gnozi

Prema gnozi 1570 883 V.M. Samael Aun Weor

Božićna poruka iz 64-65, poznata pod imenom „Prema Gnozi“, je kratko i lako čitljivo delo, ali u isto vreme duboko i kompletno, jer u njemu V.M. Samael Aun Weor postavlja doktrinarne osnove …

Velika pobuna

Velika pobuna

Velika pobuna 1581 889 V.M. Samael Aun Weor

Supremna pesma posvećena čoveku, koji je zarobljenik, tokom vekova, u svojim psihološkim, društvenim, fikozofskim uslovljenostima i u jednoj vekovnoj pogrešnoj interpretaciji religioznih i t…

Fundamentalna edukacija

Fundamentalna edukacija

Fundamentalna edukacija 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

Tratado de ética y psicología en la que se analiza muy profundamente las causas de muchos problemas sociales como son, por ejemplo, la ambición y el miedo, y asimismo los desequilibrios y ab…

Revelacije Gnoze

Revelacije Gnoze 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Uvek smo govorili da je proces Autorealizacije posledica dve sile: Jedna, nazovimo je centrifugalna i druga, centripetalna. Centrifugalna sila je ta koju proizvodi naše realno unutrašnje Biće, i koja ide iz unutrašnjosti prema spoljašnjosti, tražeći nas. Revelacije Gnoze

Koncepcija Savremenog Gnosticizma

Koncepcija Savremenog Gnosticizma 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Ali da bi se autorealizovali treba da ne stanemo kao osobe i pojavimo se kao Bića, kao autorealizovana Bića. Koncepcija Savremenog Gnosticizma

Vrednovanje Unutrašnjeg Gnostičkog Rada

Vrednovanje Unutrašnjeg Gnostičkog Rada 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Treba da se istraje po svaku cenu na ovom putu. Nestrpljivi će veoma brzo napustiti ovaj put, jer spoznaja samog sebe je veoma dug zadatak koji traje čitavog života, ali nije uzaludan. Vrednovanje Unutrašnjeg Gnostičkog Rada

Transcedentalna Gnostička Tematika

Transcedentalna Gnostička Tematika 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Onaj ko hoće da postigne da razume unutrašnji rad mora da uzme jednog dana u svom životu moralnu odluku da želi da se promeni. Sve dok osoba ne donosi ovu moralnu odluku, može da pročita sva dela Majstora i može prisustvovati na svim našim kongresima i može da pokuša da meditira itd, ali ako nije donela moralnu odluku da želi da se promeni neće postići ništa; ako taj sastojak ne postoji, moralna odluka, sama za sebe, dovešće ga da kaže: „Gotovo je, od danas put se ne može ovako ostvariti”. Transcedentalna Gnostička Tematika