Helytelen állapotok - V.M. Samael Aun Weor

Helytelen állapotok

Helytelen állapotok 850 480 Nt. Samael Aun Weor Mester

Megcáfolhatatlan, hogy az Önmagam szigorú megfigyelésében haladéktalan és elengedhetetlen teljes logikai különbséget tenni a gyakorlati élet külső eseményei és a Tudat belső állapotai között.

Sürgetően szükséges megtudnunk, hogy egy adott pillanatban hol vagyunk, úgy a Tudat belső állapotára vonatkozóan, mint a velünk történő külső események sajátos természetét illetően.

Az élet önmagában események sorozata, amelyek időben és térben bontakoznak ki…

Valaki azt mondta: „Az élet szenvedések láncolata, amelyeket az ember a lelkében összekuszálódva hordoz…”.

Mindenki szabadon azt gondol, amit akar; én azt hiszem, hogy a múló pillanat csalóka örömeit mindig a kiábrándulás és a keserűség követi…

Minden eseménynek megvan a maga jellemző különleges zamata és a belső állapotok is különfélék; ez cáfolhatatlan, kétségtelen…

Bizonyos, hogy az önmagunkon való belső munka hangsúlyosan a Tudat különböző pszichológiai állapotaira vonatkozik…

Senki sem tagadhatja, hogy a bensőnkben nagyon sok hibát hordozunk és léteznek helytelen állapotaink…

Ha valóban meg akarunk változni, akkor a lehető legsürgősebben, halaszthatatlanul arra van szükségünk, hogy a Tudatunk ezen helytelen állapotait radikálisan megváltoztassuk…

A helytelen állapotok hiánytalan átalakítása a gyakorlati élet területén teljes változást eredményez…

Amikor valaki komolyan dolgozik a helytelen állapotok kijavításán, kétségtelen az, hogy az élet kellemetlen helyzetei már nem tudják olyan könnyen megsebezni őt…

Az itt mondottakat kizárólag átélve, a tettek mezején igazán átérezve lehetséges megérteni…

Aki nem dolgozik önmagán, mindig a körülmények áldozata; olyan, mint egy nyomorult lélekvesztő az óceán viharos vizein…

A körülmények sokféle kombinációjukban szüntelenül váltakoznak; hullámokként jön egyik a másik után; ezek a befolyások…

Kétségkívül, vannak jó és rossz események; bizonyos események jobbak vagy rosszabbak lesznek a többinél…

Lehetséges módosítani bizonyos eseményeket; megváltoztatni a kimeneteleket, módosítani a helyzeteket, stb., minden bizonnyal a lehetőségek között van.

Ugyanakkor vannak helyzetek, amelyeket valójában nem lehet megváltoztatni; ez utóbbi esetekben tudatosan kell elfogadnunk azokat, még akkor is, ha ezek néha nagyon veszélyesek vagy éppen fájdalmasak…

Megkérdőjelezhetetlen, hogy a fájdalom eltűnik, amikor már nem azonosulunk a jelentkező problémával…

Az életet a belső állapotok sorozataként kell felfognunk; egyéni életünk valódi története ezekből az állapotokból áll össze…

Áttekintve az egész létezésünket önmagunk bizonyosodhatunk meg közvetlenül arról, hogy sok kellemetlen helyzet kizárólag a helytelen belső állapotoknak volt köszönhető…

Bár Nagy Sándor természeténél fogva mindig mértéktartó volt, büszkesége miatt olyan túlzásokba esett, amelyek a halálát okozták…

I. Ferenc egy olyan mocskos és undorító házasságtörés miatt halt meg, amelyre még nagyon jól emlékszik a történelem…

Amikor Marat-t meggyilkolta egy perverz apáca, a hiúságba és az irigységbe halt bele; azt hitte magáról, hogy teljesen igazságos…

Tagadhatatlan, hogy a „Szarvasok Parkjának” a hölgyei teljesen felélték a rettentően buja XV. Lajos életerejét.

Sokan halnak bele ambícióba, haragba vagy féltékenységbe; jól tudják ezt a pszichológusok…

Amint akaratunk visszavonhatatlanul gyökeret ver egy abszurd tendenciában, úgy mi a temető, avagy a sír jelöltjeivé válunk…

Otelló a féltékenysége miatt lett gyilkos, és a börtönök teli vannak őszinte becsapottakkal.

Forradalmi pszichológia, VIII. fejezet, Helytelen állapotok.
Samael Aun Weor