A Tudat

A Tudat

A Tudat 850 480 Nt. Samael Aun Weor Mester

Az emberek összekeverik a Tudatot az intelligenciával, avagy az intellektussal, és a nagyon intelligens vagy intellektuális személynek nagy tudatosságot tulajdonítanak. Megerősítjük azt, hogy az ember Tudata, minden kétséget kizáróan és a tévedés félelme nélkül, „benső ismeret megértésének” egy nagyon különleges fajtája, mely teljesen független minden mentális tevékenységtől.

A Tudat képessége teszi lehetővé számunkra önmagunk ismeretét.

A Tudat adja meg számunkra a teljes ismeretét annak, ami van, ahonnan származik, illetve ami valójában tudott és, ami minden bizonnyal nem ismert.

A Forradalmi Pszichológia azt tanítja, hogy csak az ember önmaga ismerheti meg saját magát.

Csak saját magunk tudhatjuk, hogy éppen egy adott pillanatban tudatosak vagyunk e vagy sem. Csak az egyén önmaga tudhat a saját Tudatáról, és hogy az egy adott pillanatban jelen van e vagy sem.

Csakis az ember saját maga és helyette senki más, csak ő figyelhet fel egy pillanatra, egy momentumra, hogy valójában e pillanat előtt ő nem volt tudatos, hogy a Tudata mély álomba merült; ekkor el fogja feledi ezt a megtapasztalást, avagy a memóriájában el fogja raktározni azt egy erős megtapasztalás emlékeként.

Sürgető tudni, hogy a racionális állat Tudata nem folyamatos, nem állandó.

Általában véve az embernek hívott intellektuális állat Tudata mélyen alszik.

Ritka, nagyon ritka pillanatokban éber a Tudat; egy intellektuális állat dolgozik, autót vezet, házasodik, meghal stb. teljes mértékben alvó Tudattal, és csak nagyon rendkívüli pillanatokban ébred fel.

Az emberi lény élete egy álomélet, de úgy hiszi, hogy ébren van, és soha nem ismerné be azt, hogy álmodik, hogy Tudata álomban van.

Ha valaki felébredne, akkor szörnyen elszégyellné magát, azonnal megértené bohóc mivoltát, nevetségességét. Ez az élet szörnyen nevetséges, félelmetesen tragikus és ritkán fenséges.

Ha egy bokszoló hirtelen felébredne a harc közepén, szégyenkezve nézne a nagytiszteletű nézőközönségre és menekülne a szörnyű jelenetből az alvó és tudattalan sokaság megdöbbenésére.

Amikor az emberi lény belátja, hogy a Tudata alszik, akkor biztosak lehettek abban, hogy már elkezdett felébredni.

Az elavult Pszichológia maradi iskolái visszautasítják a Tudat létezését, sőt még a fogalom hasznosságát sem ismerik el, ezzel igazolva az álom legmélyebb állapotát. Ezen iskolák követői igazán mélyen alszanak gyakorlatilag tudatalatti vagy tudattalan állapotban.

Azok, akik összekeverik a Tudatot a pszichológiai tevékenységekkel, a gondolatokkal, az érzésekkel, a motorikus impulzusokkal és az érzékelésekkel, igazán tudattalanok, mélyen alszanak. Azok, akik elfogadják a Tudat létezését, de a különböző tudatos szinteket nem ismerik el, a tudat megtapasztalásának hiányát bizonyítják, a Tudat álmát.

Bármely ember, aki egyszer akár egy pillanatra is felébredt saját tapasztalatából nagyon jól tudja, hogy a megfigyelhető Tudat különböző fokozatai léteznek az egyénben.

Először is: Az idő. Milyen hosszan maradtunk tudatosak?

Másodszor: A gyakoriság. Hányszor ébresztettük fel a Tudatunkat?

Harmadszor: A mérték és a mélység. Miről voltunk tudatosak?

A Forradalmi Pszichológia és az ősi Filokália kijelenti, hogy egy különleges fajta szuper erőfeszítés által az egyén felébresztheti Tudatát és azt fenntartatja folyamatosan, kontrollált módon.

Az Alapvető Nevelés célja, hogy felébressze a Tudatot. Tíz, tizenöt évnyi tanulás az általános és középiskolában, egyetemeken semmit sem ér, ha alvó automataként hagyjuk el az osztálytermet.

Nem túlzás azt állítani, hogy egy adott nagy erőfeszítés által csupán egy pár perc erejéig az intellektuális állat tudatossá válhat önmagáról.

Az teljesen egyértelmű, hogy ebben manapság nagyon ritka a kivétel, akiket Diogenész lámpásával kell felkutatnunk. Ezen ritka eseteket az igaz emberek képviselik: Buddha, Jézus, Hermész, Quetzalcoatl stb.

Ezen vallásalapítók birtokolták a folyamatos Tudatot, nagyszerű Megvilágosodottak voltak.

Általában az emberek nem tudatosak önmagukról. A folyamatos tudatosság illúziója a memóriánkból és a gondolat folyamataiból ered.

Egy ember, aki elvégez egy retrospektív gyakorlatot, azért hogy visszaemlékezzen összes eddigi életére, tud valójában újraemlékezni korábbi életeire, visszaemlékezni házasságainak számára, hány gyermeket nemzett, arra, hogy kik voltak a szülei, a tanárai stb., de ez még nem jelenti a Tudat ébresztését, ez csupán a tudattalan cselekményekre való visszaemlékezést jelenti, és ez minden.

Szükséges megismételni az előző fejezetben mondottakat. A Tudatosságnak négy állapota létezik. Ezek rendre: az Álom, az Ébrenlét állapota, az Ön tudat és az Objektív Tudat.

A tévesen embernek nevezett intellektuális állat ezekből csak két állapotban éli életét. Az élete egyik része alvással telik el, míg a másik fele a hibásan elnevezett Ébrenlét állapotában, ami ugyancsak alvás.

Az ember, aki alszik és álmodik azt hiszi, hogy felébred azáltal, hogy visszatér az Ébrenlét állapotába, ám valójában továbbra is álmodik ebben az ébrenlét állapotában.

Ez hasonló a napfelkeltéhez: a nap fénye elrejti a csillagokat, de ettől még azok léteznek, csak fizikai szemünkkel nem észlelhetőek.

A mindennapi életben egy emberi lény semmit sem tud az Ön tudatról, és még kevesebbet az Objektív Tudatról.

Mindazonáltal az emberek büszkék és mindannyian azt hiszik, hogy ön tudatosak; az intellektuális állat határozottan hiszi, hogy Tudatos önmagáról, és semmiképpen sem fogadná el, ha azt mondanák neki, hogy ő alszik és önmagáról tudatlanul él.

Vannak rendkívüli pillanatok, amikor az intellektuális állat felébred, de ezek a pillanatok nagyon ritkák; a fokozott veszély pillanataiban jelenhet meg, egy intenzív érzelem hatása alatt, új körülmények, váratlan helyzetek, stb. során.

Igazán szégyenletes, hogy a szerencsétlen intellektuális állatnak semmi hatalma sincs a Tudat múló állapotai felett, hogy nem tudja felidézni azt, hogy nem tudja állandósítani azt.

Mindazonáltal az Alapvető Nevelés kijelenti, hogy az ember irányítást szerezhet a Tudat felett és Ön tudatra tehet szert.

A Forradalmi Pszichológiának megvannak a módszerei, tudományos eljárásai a Tudat felébresztésére.

Ha fel akarjuk ébreszteni a Tudatot, el kell kezdenünk vizsgálni, tanulmányozni, majd ezután el kell távolítani mindazon akadályokat, melyek elénk gördülnek az úton, ebben a könyvben megtanítottuk a Tudat felébresztésének útját bizonyosan már az iskolás évektől kezdve.

Alapvető nevelés, XXXVII. fejezet, A Tudat.
Samael Aun Weor