Hur man höjer vibrationsgraden i den fysiska kroppen

Hur man höjer vibrationsgraden i den fysiska kroppen 850 480 Universal
Den som vill höja vibrationsnivån i den fysiska kroppen för att låta den passera till en högre oktav, bör för detta använda sig av fasta, tystnad, bön, meditation och en god rökelse. Det är nödvändigt att bränna god rökelse i sovrummet och inte tala med någon under fastan. Det är nödvändigt att enbart koncentrera sig på den Ängel eller Mästare som vi önskar ha kontakt med. På så vis höjer vi vår vibrationsnivå och vi övergår till en högre musikoktav. Då höjer vi oss och Mästaren går ner för att samtala med oss. På så vis uppnår man de omtalade materialiseringarna som det talas så mycket om i ockultist-, teosofilitteratur, etc., etc., etc. Vi rekommenderar vetenskapen om fastan för att bota de värsta sjukdomarna. Vi rekommenderar fasta, meditation och bön för att uppnå materialiseringar av de stora Mästarna.

Samael Aun Weor
Gnostisk Etik och Sociologi, kapitel 37

*

code