Τα μάντρας «ΜΑΜΑ ΠΑΠΑ» για την ανάπτυξη της διόρασης

Τα μάντρας «ΜΑΜΑ ΠΑΠΑ» για την ανάπτυξη της διόρασης

Τα μάντρας «ΜΑΜΑ ΠΑΠΑ» για την ανάπτυξη της διόρασης 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Η διόραση είναι η ίδια η φαντασία. Για τον σοφό, να φανταστεί είναι να δει.

Αυτός που θέλει να γίνει διορατικός πρέπει να κατακτήσει την χαμένη παιδικότητα.

Ο Άγγελος Αρότς μου δίδαξε τα πιο ισχυρά μάντραμ στον κόσμο που είναι γνωστά για την αφύπνιση της διόρασης.

Αυτός που θέλει να είναι διορατικός πρέπει να τελειώσει με τις αιτιολογήσεις και να συνηθίσει να βλέπει όλα τα πράγματα με την φαντασία.

Τα πιο ισχυρά μάντραμ της διόρασης είναι οι πρώτες συλλαβές που το μωρό αρχίζει να συλλαβίζει κατά τα πρώτα χρόνια. Αυτές οι συλλαβές είναι: ΜΑ-ΜΑ, ΠΑ-ΠΑ.

Για να προφέρουμε την πρώτη συλλαβή ΜΑ, φωνοποιείται αυτή η συλλαβή με πολύ ψηλό και οξύ τρόπο. Για να φωνοποιήσουμε τη δεύτερη συλλαβή ΜΑ, φωνοποείται με πολύ χαμηλό τρόπο.

Το ίδιο θα γίνει με τις συλλαβές ΠΑ-ΠΑ. Η φωνή θα ανέβει με την πρώτη συλλαβή καθεμίας από τις λέξεις και μετά θα επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατεβάζοντας τον τόνο.

Samael Aun Weor
Εγχειρίδιο Πρακτικής Μαγείας, κεφάλαιο 3
Τα μάντρας «ΜΑΜΑ ΠΑΠΑ» για την ανάπτυξη της διόρασης