Αναμνήσεις ενός ιερέα των Θηβών

Αναμνήσεις ενός ιερέα των Θηβών 1368 769 V.M. Kwen Khan Khu
Αναμνήσεις ενός ιερέα των Θηβών

Οι Θήβες -σημερινό Λούξορ- ήταν πρωτεύουσα της αιγυπτιακής αυτοκρατορίας την εποχή που οι ιερείς καλλιεργούσαν τη λατρεία των αστρικών θεών που κυβερνούσαν τον κόσμο των ανθρώπων. Το άρωμα εκείνων των ένδοξων χρόνων, πολύ μακρινών πια, οσφραίνεται ανάμεσα στις σελίδες που είναι γεμάτες με τη φιλοσοφία και τη θρησκευτικότητα των μυστηριακών λατρειών, όταν η Αίγυπτος ήταν ακόμα η αγαπημένη χώρα του Άμων-Ρα. Διαποτίσου, αναγνώστη, από τη βαθιά υπερβατική οσιριακή σοφία εκείνων των ανδρών και γυναικών της χώρας του Νείλου, από το χέρι του Μεντουχοτέπ, του ιερέα των Θηβών που θα είναι ο οδηγός για το δρόμο προς τη σοφία μέσα από τα κρυμμένα μονοπάτια που μόνο η Ίσις γνωρίζει.