Mantrana ”MAMA PAPA” för att utveckla klärvoajansen

Mantrana ”MAMA PAPA” för att utveckla klärvoajansen 850 480 Universal

Mantrat EPHRAIM har kraft att utveckla alla chakran och krafter tillhörande vår Kosmiska Kristus.
Detta mantra uttalas så här: EEEEEFFFRRRAAAAIIIIMMMMM.
Alla dolda krafter som tillhör astralkroppen aktiveras genom detta mäktiga egyptiska mantra.
Vokalen H uttalas som en djup suck och bokstaven P ger kraft till denna vokal, som när man blåser luft.
En katolsk präst frågade en aztekisk magiker: “Hur benämner du Gud?”, och den aztekiske magikern svarade genom en djup suck. Denna utandning var vokalen H, och detta andedräktens ord borde bära vokalen H.
H är en vokal även om grammatikerna inte säger det. H är livets andedräkt, eldens andedräkt, och kombinerad med bokstaven P, så här: PH, ger sensationen av att med läpparna slå mot livets andedräkt
Detta mantra innesluter, följaktligen, oerhörda krafter.
Vokalen E utvecklar sköldkörtelns chakra och det mentala sinnets krafter. PH leder eldens andedräkt till alla chakran i astralkroppen för att väcka den. Mantrat RA får alla chakran i människans astralkropp att vibrera. Vokalen I väcker huvudets chakran och, kombinerade med vokalen M, så här; IM, förvärvar de en oerhörd kraft som sprider sig genom alla astrala chakran, och ger dem liv och tänder dem.
Vokalen M uttalas som ett ljud som man känner i munnen, men eftersom läpparna är slutna, måste det gå ut genom näsan. Denna vokal M innesluter oerhörda krafter.

Samael Aun Weor
Handbok i Praktisk Magi, kapitel 3

*

code