Peto jevanđelje

Peto jevanđelje 980 551 V.M. Samael Aun Weor
Peto jevanđelje

Od najstarijih vremena, počevši sa Mojsijem, Isusom iz Nazareta, Budom Sidartom Gautamom, Krišnom, Maniem i nekim prosvetljenim duhovima, pa sve do starih i pravih Templara, na čijem je čelu bio Veliki Majstor Jacques de Molay, slavna i neustaršiva Jovanka Orleanka itd, itd, itd, nikada se čovečanstvu nije prikazao toliko mnogo željeni Hermesov put, koji je sposoban da ujedini ljudsku dušu sa Božanskim Duhom, kao što je to učinio Venerabilni Majstor i Avatar Ere Vodolije, Samael Aun Weor… Ovo grandiozno delo koje nosi naziv PETO JEVANĐELJE, sa čitavom svojom enigmatičnom i dubokom sadržinom, konstitujiše najveći napor kog su Božanske jerarhije učinile do ovog momenta, pokušavajući da kompletno udalje Veo Misterije, Izisin Veo, kao bi svaka osoba bilo kog pola, boje, jezika, kontinenta ili religijske vere mogla da ima, na kraju, ovaj portal Istine, a u isto vreme, da spozna pravila i metode koje su potrebne da prodre u veličanstvenost koja okružuje Kraljevstvo Večnosti. Da, prijatelju čitaoče, zahvaljujući otelotvorenju Petog Anđela Apokalipse – V.M. Samaela – bilo je moguće da danas budemo živi svedoci u momentu supremnog prenošenja najskrivenijeg ključa koji omogućava regenerisanje Racionalnog humanoida da bi ga ponovo transforisao u onog Adama kog je, po najstarijim predanjima, Bog stvorio po svom obličju, sa ciljem da on bude suveren i kralj same prirode. Čovek, dragi čitaoče, ima u svojoj unutrašnjosti beskonačno mogućnosti koje mu dopuštaju, ne samo da postigne da spozna samoga sebe, nego i kosmos ili univerzum čiji je deo, kako bi posle, ako to želi, stigao da se ujedini sa Agnostos Theosom, po gnostičkoj tradiciji.Hvaljeni neka bude Buda Majtreja! Hvaljeni neka je Konjanik Belog konja Apokalipse Svetog Jovana! Hvala Samaelu Aun Weoru i njegovoj trubi, Petom Jevanđelju, bez kog je nemoguće da se razumeju ona četiri prethodna!!! Neka čuju vekovi, neka čuju stoleća, neka pamte večnosti!!! Uzdigao se Samael Aun Weor, a ova rasa Arijanska sada ima u svojim rukama poslednju reč: ili se odluči da se vrati jednom i zauvek u Kraljevstvo Svetlosti, ili će morati da se podvrgne presudi narodima, završavajući ulaskom u podzemni ambis paklenih svetova, o kom govore sveta pisma!!!