Het verstand kalmeren met behulp van een koan

Het verstand kalmeren met behulp van een koan

Het verstand kalmeren met behulp van een koan 850 480 Universal

De toegewijde, op een plek waar niets hem kan storen, zal zijn spieren totaal laten ontspannen. Hij zal nauwkeurig zijn psyche observeren, ernaar streven dat al die vogelachtige gedachtes die onophoudelijk rondvladderen verdwijnen.

De student mag onder geen beding vergeten hoe makkelijk het is je te identificeren met het verstand. Staar naar de egoïstische gedachtes en je zult fataal onder hun krachtige blik vallen, de versteenende blik van Medusa.

Wanneer de toegewijde zich daar klaar voor voelt, zal hij beginnen met het uitvoeren van een koan oefening. Hij zal zijn eigen verstand het volgende vragen: “Als alles gereduceerd wordt tot eenheid, tot wat wordt eenheid dan gereduceerd?”

De discipel moet zich vastgrijpen aan die vraag en het verstand geen uitvluchten, ontwijkingen, afleidingen, etc. toestaan. Het zal proberen zijn verachtelijke criteria op te dringen, zijn snode wil: de kracht van het Beest…

Als je het toestaat de teugels te pakken, dan is mislukking gegarandeerd.

De student zal onophoudelijk zijn eigen verstand hameren met deze vraag, het dwingen antwoord te geven. Als hij erin slaagt het uit te putten, dan zal de toegewijde overwinnen en dat wat voorbij het verstand is kunnen ervaren, dat wat het Werkelijke is…

V.M. Samael Aun Weor
Voor de weinigen, hoofdstuk “Sunyata”.
Het verstand kalmeren met behulp van een koan