Γνωστική μελέτη στη δαιμονολογία

Γνωστική μελέτη στη δαιμονολογία 1572 884 V.M. Kwen Khan Khu
Γνωστική μελέτη στη δαιμονολογία

Πολύ λίγα γνωρίζει ο κόσμος, πραγματικά, σχετικά με την απεικόνιση των πεσμένων πνευμάτων ή δαιμονίων της κόλασης. Ούτε γνωρίζουν οι μάζες τίποτα γύρω από την συνεχή παρουσία που αυτά τα σκοτεινά όντα διατηρούν πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία, φτάνοντας να είναι στις μέρες μας σαν κυβερνήτες πάρα πολλών από τις πράξεις που διαπράττονται στα διάφορα στρώματα του σύγχρονου κόσμου. Ο συγγραφέας όχι μόνο απεικονίζει Γνωστικά το φαινόμενο της δαιμονολογίας, αλλά επίσης προσφέρει ριζικές λύσεις στην βίαιη επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων, ώστε να ανακτηθεί σε αυτό τον κόσμο η ελπίδα στην ανθρώπινη καρδιά για την δυνατή Απελευθέρωση από τις ανήσυχες ψυχές, για την επιστροφή στο σημείο εκκίνησής τους.