Σώμα,ψυχή και πνεύμα. Αστρικά ταξίδια

Σώμα,ψυχή και πνεύμα. Αστρικά ταξίδια

Σώμα,ψυχή και πνεύμα. Αστρικά ταξίδια 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Ο άνθρωπος είναι μια τριάδα Σώματος, Ψυχής και Πνεύματος.

Η Ψυχή είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Πνεύμα και το Σώμα.

Μια Ψυχή έχει, ένα Πνεύμα είναι.

Ο Εσώτερος είναι ο Ύψιστος μέσα σε μας. Ο Εσώτερος είναι το Πνεύμα.

Η Διαθήκη της Σοφίας λέει: «Πριν να εμφανισθεί η ψεύτικη αυγή πάνω στη Γη, εκείνοι που επιβίωσαν από τη λαίλαπα και από την καταιγίδα εξύμνησαν τον Εσώτερο, και σε αυτούς εμφανίστηκαν οι προάγγελοι της αυγής».

Ανάμεσα στο γήινο άνθρωπο και στον Εσώτερο βρίσκεται η Ψυχή.

Η Ψυχή έχει ένα υπεραισθητό και υλικό σώμα με το οποίο ταξιδεύει διαμέσου του διαστήματος.

Το σώμα της Ψυχής είναι το αστρικό σώμα.

Έτσι, λοιπόν, το αστρικό σώμα έχει κάτι από ανθρώπινο και κάτι από Θεϊκό.

Το αστρικό σώμα έχει την υπέρ-φυσιολογία του και την υπέρ-παθολογία του εσωτερικά συσχετισμένες με το μεγάλο συμπαθητικό νευρικό σύστημα και με τους δικούς μας αδένες των εσωτερικών εκκρίσεων.

Το αστρικό σύστημα είναι εφοδιασμένο με υπέροχες αισθήσεις με τις οποίες μπορούμε να ερευνήσουμε τα μεγάλα μυστήρια της ζωής και του θανάτου.

Μέσα στο Αστρικό βρίσκονται ο νους, η θέληση και η Συνείδηση.

Οι δικοί μας μαθητές πρέπει να μάθουν να βγαίνουν με αστρικό σώμα. Αυτό που διδάσκουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι μια τρομερή πραγματικότητα.

Δυστυχώς, οι αδελφοί όλων των πνευματικών σχολών αγνοούν ολοκληρωτικά τη χρήση και το χειρισμό του αστρικού σώματος. Σε μας προκαλεί πόνο να βλέπουμε τους αδελφούς από τις διάφορες οργανώσεις τόσο αγνοούντες πάνω στη χρήση και το χειρισμό του αστρικού σώματος.

Οι αδελφοί από τις διάφορες πνευματικές σχολές ζουν στο αστρικό με τη Συνείδηση κοιμισμένη.

Όταν ένας αδελφός εισέρχεται στο μονοπάτι οι σκοτεινοί του σεληνιακού δρόμου συνηθίζουν να του επιτίθονται κατά τη διάρκεια του ονείρου. Οι αδελφοί της σκιάς υιοθετούν τη μορφή του Γκουρού για να αποπροσανατολίσουν τους μαθητές.

Τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα παράπτωμα να μη διδάσκουμε στους μαθητές τη χρήση και τον πρακτικό χειρισμό του αστρικού σώματος.

Είναι αναγκαίο ώστε οι μαθητές να αφυπνίζουν τη Συνείδησή τους κατά τη διάρκεια του ύπνου ώστε να μπορούν να αμυνθούν από τις σκοτεινές επιθέσεις.

Να γινόμαστε συνειδητοί της διαδικασίας του ύπνου δεν είναι επικίνδυνο. Εμείς οφείλουμε να γίνουμε συνειδητοί σε όλες τις δικές μας φυσικές λειτουργίες.

Μεγάλα Μυστήρια, κεφάλαιο 10

Σαμαέλ Αούν Βεόρ”