Μάντρα ΕΧΙΠΤΟ για το αστρικό ξεδίπλωμα

Μάντρα ΕΧΙΠΤΟ για το αστρικό ξεδίπλωμα

Μάντρα ΕΧΙΠΤΟ για το αστρικό ξεδίπλωμα 850 480 Universal

Οι μαθητές μας πρέπει να αποκτήσουν τη δύναμη να εξέρχονται με αστρικό σώμα. Αυτή η δύναμη αποκτιέται φωνοποιώντας καθημερινά για μια ώρα το ιερό μάντραμ «ΕΧΙΠΤΟ».

Το φωνήεν Ε κάνει να δονείται ο θυρεοειδής αδένας και απονέμει στον άνθρωπο τη δύναμη της απόκρυφης ακοής. Το Χ αφυπνίζει το τσάκρα του ήπατος και όταν πλέον αυτό το τσάκρα έχει φθάσει στην πλήρη του ανάπτυξη, τότε ο άνθρωπος μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από το σώμα κάθε φορά που επιθυμεί. Το φωνήεν Ι συνδυασμένο με το γράμμα Π αναπτύσσει στον άνθρωπο την διορατικότητα και τη δύναμη για να εξέρχεται ο άνθρωπος με το αστρικό του σώμα από το παράθυρο του Βράχμα, που είναι ο αδένας της επίφυσης. Το γράμμα Τ χτυπά επάνω στο φωνήεν Ο, εσωτερικά συσχετισμένο με το τσάκρα της καρδιάς και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει τη δύναμη να αποσπάται από αυτό το πλέγμα και να εξέρχεται με αστρικό σώμα.

Η ορθή προφορά του μάντρα είναι έτσι: ΕΕΕΕΧΧΧΧΙΙΙΙΙΠΤΟΟΟΟΟΟ.

Εκείνοι που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εξέρχονται με αστρικό σώμα με τα κλειδιά μας, είναι γιατί δεν έχουν αυτή τη δύναμη και τότε πρέπει να την αποκτήσουν πρώτα, φωνοποιώντας κατά τη διάρκεια μιας ώρας το μάντραμ ΕΧΙΠΤΟ. Αυτό το μάντραμ αναπτύσσει ολοκληρωτικά τα τσάκρας που σχετίζονται με το ξεδίπλωμα του αστρικού σώματος κι έτσι ο μαθητής αποκτά τη δύναμη για να εισέρχεται και να εξέρχεται από το φυσικό σώμα κατά βούληση. Αφού αποκτήσει τη δύναμη για το αστρικό ξεδίπλωμα, ο μαθητής θα μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από το φυσικό σώμα κατά βούληση.

Samael Aun Weor
Οι Επτά Λέξεις