Αναδρομική άσκηση των προηγούμενων ζωών

Αναδρομική άσκηση των προηγούμενων ζωών

Αναδρομική άσκηση των προηγούμενων ζωών 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Ο μαθητής θα καθίσει σε μια άνετη στάση. Σε αυτή την άσκηση, ο μαθητής θα προσπαθήσει να ξαναζήσει τις περασμένες ζωές του, σκηνές από τις προηγούμενες υπάρξεις του.

Με αυτό τον σκοπό, θα ενεργοποιήσει τα πνευμονικά τσάκρας φωνοποιώντας το μάντρα ΤΣΑΣ. Θα φωνοποιήσει για 20 λεπτά ή μισή ώρα αυτό το μάντρα, με τον ακόλουθο τρόπο:

ΤΣAAAAAΣΣΣΣΣ…

Πριν κοιμηθεί:

Το κλειδί για να θυμάται τις προηγούμενες ζωές βρίσκεται στην αναδρομική άσκηση.

Ο μαθητής, βυθισμένος σε βαθύ διαλογισμό, πρέπει να κάνει μια αναδρομική ανακεφαλαίωση όλων των γεγονότων που έχουν συμβεί στη ζωή μας από το παρόν προς το παρελθόν.

Ο μαθητής πρέπει να προσπαθήσει να θυμηθεί τα γεγονότα που συνέβησαν με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από τα τελευταία μέχρι να φθάσει να θυμηθεί τα πρώτα γεγονότα της παιδικής ηλικίας του.

Όλες τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας μας μπορούμε να τις θυμηθούμε εξασκώντας της αναδρομική άσκηση σε στιγμές που αποκοιμούμαστε.

Σε αυτές τις στιγμές μπορούμε να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τις τελευταίες εμπειρίες της προηγούμενης ενσάρκωσής μας κι έτσι, με αναδρομική σειρά, μπορούμε να επιθεωρήσουμε ολόκληρη την προηγούμενη και τις προηγούμενες ενσαρκώσεις.

Το σημαντικό είναι να εξασκούμε αυτή την αναδρομική άσκηση σε στιγμές που αποκοιμούμαστε. Έτσι, μέσω ονείρων, θα θυμηθούμε όλες τις προηγούμενες ζωές μας.

Samael Aun Weor
Εγχειρίδιο πρακτικής μαγείας
Αναδρομική άσκηση των προηγούμενων ζωών