Επίκληση των Αδελφών του Διαστήματος

Επίκληση των Αδελφών του Διαστήματος 850 480 Universal
Ο μαθητής θα τοποθετήσει το σχέδιο που παρουσιάζεται εδώ σε ένα μέρος ορατό από το εξωτερικό, σε ένα παράθυρο ή στη βεράντα του δωματίου του κλπ. Ο μαθητής θα ξαπλώσει στο κρεβάτι του και θα χαλαρώσει όλο το σώμα του. Θα πάρει μερικές βαθιές εισπνοές για αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια θα ικετέψει τον εσωτερικό του Πατέρα να επικαλεστεί τα Είναι του διαστήματος για να προστρέξουν και να τον καθοδηγήσουν στον δρόμο του. Συνεχίζοντας, θα φωνοποιήσει τα μάντραμ ΣΟΛΙΝ ΣΑΛΑ ΡΑ, έτσι: ΣΣΣΣΟΟΟΟΟΛΙΙΙΙΙΝΝΝΝΝ… ΣΣΣΣΑΑΑΑΑΛΑΑΑΑ… ΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑ… Ο μαθητής θα αποκοιμηθεί προφέροντας αυτά τα μάντραμ και ζητώντας οι Δάσκαλοι από άλλους πλανήτες να τον καθοδηγούν και να τον προσανατολίζουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και να του δώσουν μια μαρτυρία της ύπαρξης και της πραγματικότητάς τους.

Kwen Khan Khu
Πρακτική αποκαλυμμένη από τον Α.Δ. Kwen Khan Khu

*

code