Διαλογισμός με τον Ντεβάτα Γκανέσα

Διαλογισμός με τον Ντεβάτα Γκανέσα

Διαλογισμός με τον Ντεβάτα Γκανέσα 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Οι Ινδοί σέβονται τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή του Θεϊκού Ελέφαντα, τον οποίο ονομάζουν Ντεβάτα Γκανέσα -ο Στοιχειώδης Μάγος-.

Ο Γνωστικός μαθητής μπορεί να διαλογίζεται στην άρρητη δύναμη του Γκανέσα με τον ακόλουθο τρόπο:

Θα φωνοποιεί τα επτά φωνήεντα (Ι, Ε, Ο, ΟΥ, Α, Μ, Σ) για μισή ώρα. Θα εισπνέει και θα εκπνέει τον αέρα, συγκρατώντας τον πότε πότε για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα συγκεντρώνεται στη βάση του κόκκυγα και εκεί θα προσπαθεί να δει, με τη βοήθεια της δημιουργικής φαντασίας, πολλές ρίζες και ανάμεσα σε αυτές τις άφατες χρυσές ρίζες θα βλέπει μια μικρή πόρτα. Θα χτυπήσει αυτή την πόρτα τρεις φορές και θα ανοίξει. Εκεί ο μαθητής θα γίνει δεκτός από τον Στοιχειώδη Μάγο, Ντεβάτα Γκανέσα, ο οποίος θα τον εκπαιδεύσει στη Μαγεία, στη χρήση των Στοιχειωδών, στη σοφία της Φύσης γενικά.

Η συγκέντρωση πρέπει να είναι τέλεια. Αν ο μαθητής αισθανθεί ύπνο, θα πρέπει να επιδιώξει να καθοδηγήσει το όνειρό του προς τη συνάντηση με τον Ντεβάτα Γκανέσα, μιας μορφής του Τρίτου Λόγου, του Αγίου Πνεύματος.

Samael Aun Weor
Παλιό Εγχειρίδιο εκπαιδευτή