Βασική Εκπαίδευση

Βασική Εκπαίδευση 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Βασική Εκπαίδευση

Πραγματεία ηθικής και ψυχολογίας στην οποία αναλύονται πολύ βαθιά οι αιτίες πολλών κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι, για παράδειγμα, η φιλοδοξία και ο φόβος και παρομοίως οι ανισορροπίες και οι καταχρήσεις που υπάρχουν σε διάφορες κοινωνικές σφαίρες και στις διάφορες φάσεις της ζωής που περνά η ζωή του ανθρώπου, όπως, για παράδειγμα, η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η ωριμότητα, τα γηρατειά κλπ. Ένα θεμελιώδες έργο για την αυτοεκπαίδευση μας και την ικανότητα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας.