Το μάντρα «ΠΡΟΓΟΥΕΟΑ» και το πουλί Κετζάλ

Το μάντρα «ΠΡΟΓΟΥΕΟΑ» και το πουλί Κετζάλ 850 480 Universal
Καθισμένος σε μια άνετη πολυθρόνα ή ξαπλωμένος ανάσκελα, ο μαθητής πρέπει να ηρεμεί τον νου και τις συγκινήσεις του. Να φανταστεί τώρα το υπέροχο Κετζάλ να πετάει πάνω από το κεφάλι του. Να φωνοποιεί διανοητικά το μάντρα δύναμης ΠΡΟΓΟΥΕΟΑ. Με αυτό το μάντρα θα φέρει στην φαντασία του την θεϊκή εικόνα του Κετζάλ, του έξοχου πτηνού με το όμορφο λοφίο και την μακριά ουρά. Ο μαθητής πρέπει να εξοικειωθεί με αυτό το πτηνό και να μάθει να το χειρίζεται, με αυτό μπορεί να αφυπνίσει τις εσωτερικές δυνάμεις του. Το μάντρα ΠΡΟΓΟΥΕΟΑ, το οποίο χρησιμοποιούταν από τις σχολές της Μεγάλης Χρυσής Αλυσίδας, μας επιτρέπει να φέρουμε στην συνειδητή φαντασία κάποια εικόνα από τους ανώτερους κόσμους. Τότε βλέπουμε διορατικά. Ο αλχημιστής πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το μάντρα κατά την έκσταση της Σεξουαλικής Μαγείας για να δει το Κετζάλ.

Samael Aun Weor
Μαθήματα Εσωτερικής Καβάλα, κεφάλαιο 11