Ηρεμία του νου με το μάντρα «Σ Μ ΧΟΝ»

Ηρεμία του νου με το μάντρα «Σ Μ ΧΟΝ»

Ηρεμία του νου με το μάντρα «Σ Μ ΧΟΝ» 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Το διανοητικό σώμα είναι ένας υλικός οργανισμός που έχει την ανατομία του και την απόκρυφη υπερφυσιολογία του.

Το μάντρα για να θεραπεύουμε ασθένειες του διανοητικού σώματος είναι: Σ Μ ΧΟΝ.

Το Σ προφέρεται με έναν ήχο συριστικό, οξύ, όμοιο με αυτόν που παράγουν τα αερόφρενα, έτσι: ΣΣΣΣΣΣΣ.

Το Μ προφέρεται σαν να μιμούμαστε το μούγκρισμα του βοδιού: ΜΜΜΜΜΜΜ.

Το Χ είναι όπως ένας βαθύς αναστεναγμός. Η συλλαβή ΟΝ προφέρεται επιμηκύνοντας τον ήχο του Ο και του Ν, έτσι: ΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝΝ.

Αυτό το μάντραμ προφέρεται για μια ώρα ημερησίως. Ο μαθητής θα πρέπει να επικαλείται τον καθημερινά τον Αρχάγγελο Ραφαέλ και τον Ερμή Τρισμέγιστο ζητώντας την θεραπεία του διανοητικού σώματος. Όταν οι ασθένειες του διανοητικού σώματος αποκρυσταλλώνονται στον φυσικό εγκέφαλο, τότε προκαλείται η τρέλα.

Samael Aun Weor
Πραγματεία Απόκρυφης Ιατρικής και Πρακτικής Μαγείας, κεφάλαιο «Ασθένειες του Διανοητικού Σώματος»
Ηρεμία του νου με το μάντρα «Σ Μ ΧΟΝ»