Retrospectieve oefening voor vorige levens

Retrospectieve oefening voor vorige levens

Retrospectieve oefening voor vorige levens 850 480 Universal

De student zal gaan zitten in een comfortable houding. In deze oefening zal de student proberen zijn vorige levens te herleven, scènes van zijn vorige levens…

Voor dit doeleinde zal hij zijn longchakra’s activeren door de mantra CHAS te vocaliseren. Hij zal deze mantra vocaliseren voor zo’n 20 minuten of een half uur, op deze wijze:

CHAAAAASSSSS…

Voor het slapen:

De sleutel voor het herinneren van vorige levens zit in de retrospectieve oefening.

De discipel, in diepe meditatie weggezonken, dient een retrospectieve samenvatting te maken van alle gebeurtenissen van ons leven van het heden tot het verleden.

De discipel moet proberen alle gebeurtenissen te herinneren in omgekeerde volgorde, van de meest recenten naar de eerste gebeurtenissen van zijn jeugd.

We kunnen alle herinneringen van onze jeugd herleven door de retrospectieve oefening te doen wanneer we slaperig zijn.

In die momenten kunnen we ons inspannen om de laatste ervaringen van onze vorige reïncarnatie te herinneren, en zodanig kunnen we, in retrospectieve volgorde, heel ons verleden en onze vorige reïncarnaties nalopen.

Het is belangrijk deze oefening te doen wanneer we slaperig zijn. Op die manier herinneren wij, in droombeelden, onze vorige levens.

V.M. Samael Aun Weor
Handboek voor praktische magie