Η Επιστροφή μου στο Θιβέτ

Η Επιστροφή μου στο Θιβέτ 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Η Επιστροφή μου στο Θιβέτ

Μια αριστουργηματική πραγματεία που ρίχνει αυθεντικό φως πάνω στα μυστήρια που περιβάλλουν αυτό που λέμε Ζωή και το αντίθετο της, τον Θάνατο. Ένα έργο το οποίο, επιπλέον, μας μεταφέρει στις άφατες Σχολές του Μυστηρίου στο αρχαίο Θιβέτ και στην αιώνια Αίγυπτο, για να γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες των μυητικών δοκιμασιών που τώρα θα πρέπει να βιώσουμε μακριά από αυτά τα πανάρχαια τείχη, αν θέλουμε να γνωρίσουμε το βασίλειο του Πατέρα.