Εσωτερική Πραγματεία της Ερμητικής Αστρολογίας

Εσωτερική Πραγματεία της Ερμητικής Αστρολογίας 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Εσωτερική Πραγματεία της Ερμητικής Αστρολογίας

Από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς της Σουμερίας, της Βαβυλωνίας ή της Αιγύπτου ήταν γνωστός ο δακτύλιος του ζωδιακού κύκλου που διασχίζει μπροστά στα μάτια μας τον Ήλιο, χάρη στη κίνηση της περιφοράς της Γης. Αυτός ο μαγικός κύκλος είχε διαχωριστεί σε δώδεκα αστερισμούς και για αυτούς υποτέθηκε ότι ασκούν επιρροή στον πλανήτη μας και στις ψυχές που τον κατοικούμε, καθορίζοντας χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε επίπεδο τόσο ατομικό όσο και συλλογικό. Ο Αβατάρας του Υδροχόου Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ, έρχεται για άλλη μια φορά να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι, διασαφηνίζοντας αυτές τις γνώσεις, επεξηγώντας όταν είναι αναγκαίο και διορθώνοντας τις, όταν το πέρασμα του χρόνου ή η ασυνειδησία τις είχαν εκφυλίσει. Αν ο αναγνώστης επιθυμεί, τελικά, να κατανοήσει τα σημεία του ζωδιακού, έχει στα χέρια του την οριστική απάντηση.