Πρακτική με το Άγιο Οκτώ και το Ιερό Τάγμα του Θιβέτ

Πρακτική με το Άγιο Οκτώ και το Ιερό Τάγμα του Θιβέτ

Πρακτική με το Άγιο Οκτώ και το Ιερό Τάγμα του Θιβέτ 850 480 Universal

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, πριν να κοιμηθεί, ο μαθητής θα πραγματοποιεί την ακόλουθη πρακτική: Θέστε τον νου ήρεμο και σε ησυχία, αποκοιμηθείτε σκεπτόμενοι την μορφή του ιερού Οκτώ –του απολύτου–, σχηματίστε το πάνω στην καρδιά σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.

Desarrollo de la clariaudiencia

Desarrollo de la clariaudiencia

Desarrollo de la clariaudiencia 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Existen unos mantras muy poderosos para despertar el oído mágico y adquirir la clariaudiencia: AUM CHIVA TUN E.

El AUM se vocaliza así: ábrase bien la boca para pronunciar la A, redondéese …