I betraktelse av mysteriet

I betraktelse av mysteriet 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

Termen ”mysterium” har attraherat uppmärksamhet hos många som söker efter metafysiska fenomen. Genom parapsykologi, psykofoni, Ouija, etc.,har många nyfikna experimenterat inom det paranorma…

read more

Mayamaysterier

Mayamaysterier 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Ett verk kallat att bli en oumbärlig länk i den kunskapskedja som kommer att leda oss till en vis tolkning av vad detta folk uppnått, utan något tvivel, den visa förening mellan det gudomlig…

read more

Eldens mysterier

Eldens mysterier 1142 642 V.M. Samael Aun Weor

Ingen stor tänkare har kunnat motstå försöket att analysera Eldens gåtfulla natur. Utan tvekan är det få som har kunnat fånga den essens som finns bortom lågan. Tack vare detta verk kommer v…

read more

Pistis Sophia avslöjad

Pistis Sophia avslöjad 1732 974 V.M. Samael Aun Weor

Bland alla de gnostiska texter som har känts till av mänskligheten, är Pistis Sofia utan tvivel den som i relevans överträffar alla de andra som är kända inom den kristna teologins värld. In…

read more
Az Ötödik Evangélium - Nt. Samael Aun Weor Mester

Quinto Evangelio, el

Quinto Evangelio, el 980 551 V.M. Samael Aun Weor

Desde tiempos inmemoriales con Moisés, Jesús de Nazaret, Buddha Siddharta Gautama, Krishna, Mani y algunos espíritus esclarecidos, pasando por los antiguos y verdaderos Templarios a la cabez…

read more

Parsifal avslöjad

Parsifal avslöjad 1576 886 V.M. Samael Aun Weor

När Richard Wagner betecknade sin opera Parsifal som en en helig scenisk festival gjorde han det inte på ett betydelselöst sätt, eftersom denne kännare av de ockultas mysterier väl kände til…

read more