Retrospektiv övning beträffande tidigare liv

Retrospektiv övning beträffande tidigare liv 850 480 Universal

Eleven ska sätta sig i en bekväm position. I denna övning ska den studerande försöka att återuppleva sina tidigare liv, scener ur sina tidigare existenser.

Med denna avsikt, ska han/hon a…

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget 850 480 Universal

Eleven ska lära sig att be sin Djupa Inre Moder om hjälp för förståelsen av de energetiska väsenden som personifierar hans/hennes psykologiska defekter.
Först och främst ska man sittandes i…

Befrielsen från kropparna

Befrielsen från kropparna 850 480 Universal

Liggande i sin säng med händerna korsade över bröstet ska eleven meditera djupt över sin fysiska kropp, under det att man säger till sig själv: ”Jag är inte denna fysiska kropp”.
Sedan ska …

Utveckling av kläraudiensen

Utveckling av kläraudiensen 850 480 Universal

Det finns några mycket mäktiga mantras för att väcka den magiska hörseln och förvärva kläraudiensen: AUM CHIVA TUN E.
AUM vokaliseras så här: Öppna munnen väl för att uttala A, runda den me…

Utvecklingen av hypofysen

Utvecklingen av hypofysen 850 480 Universal

Liggande i sin säng, med alla musklerna i sin kropp avslappnade, ska du slumra in under det att du tänker att den Helige Andes heliga eld kommer nedstigande från himlen och kommer in i ditt …

Föreställandet av ett Gyllene Kors

Föreställandet av ett Gyllene Kors 850 480 Universal

En annan mycket intressant övning för att väcka det telepatiska plexus är följande: eleven ska sätta sig i en bekväm fåtölj med ansiktet vänt mot Öster. Eleven ska förställa sig att det i Ös…

Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen 850 480 Universal

Den studerande bör sätta sig i en bekväm position. Man ska koncentrera sig på hjärtat av hela sin själ och be sitt Vara att han närmar sig och hjälper oss i denna praktik. Man åkallar honom …

Den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden 850 480 Universal

Innan man somnar, liggande i sin säng, ska eleven genomföra följande praktik: Låt det mentala sinnet bli stilla och tyst, slumra in under det att du tänker på figuren av den heliga åttan – oändligheten, på det sätt som den representeras på den intilliggande bilden.